Uzmanlık Tezi

Uzmanlık Tezi

UZMANLIK TEZİ

Koç RK: Tavşan modelinde nimodipin, mannitol ve kombinasyonunun serebral iskemi üzerine etkileri. Uzmanlık tezi, Tez yöneticisi: Paşaoğlu A, Kayseri – 1992

UZMANLIK TEZ DANIŞMANLIĞI

1.  Tayfur Vatan: Deneysel kafa travması modelinde methylprednizolon, trilazad mesylate ve kombinasyonunun etkileri.Uzmanlık tezi,Tez yöneticisi:Koç RK, Kayseri – 2001

2. Oğuz Selçuk: Lomber disk hernilerinde reeksplorasyon nedenleri ve sonuçları. Uzmanlık tezi, Tez yöneticisi: Koç RK, Kayseri – 2002

3. Cüneyt Göçmez: Servikal spondilotik miyelopatide prognoz ve prognozu etkileyen faktörler. Uzmanlık tezi,Tez yöneticisi: Koç RK,Kayseri – 2005

4. Erhan Biçer: Posterior lomber interbody füzyon ve füzyonu etkileyen faktörler. Uzmanlık tezi, Tez yöneticisi: Koç RK, Kayseri – 2011

5. Oğuz Özel: Deneysel interverteberal disk dejenerasyonunun emilebilir hücresiz poliglikolik içeren implant ile rejenerasyonu. Uzmanlık tezi,Tez yöneticisi: Koç RK, Kayseri – 2011