Bel Ağrısı

Bel Ağrısı

BEL VE BACAK AĞRISI

Bel ağrısı son derece yaygındır ve insanların tıbbi yardım araştırdığı ikinci en sık nedendir. Bel ağrısının yaşam boyu görülme sıklığı %60-80.

Bel ağrısı için risk faktörleri

·   Yapısal                Şişmanlık, skolyoz

·   Alışkanlıklar         Sigara içimi

·   Meşguliyet           Ağır kaldırma, öne ve yana eğilerek çalışma

                              Uzun süre oturma

                              Vibrasyon cihazlarının kullanılması

·   Psikososyal          Anksiyete, depresyon, stres, iş tatminsizliği

·   Spor                    Golf, tenis, futbol, jimnastik

·   Diğerleri              Çok sayıda doğumlar

Bel ve/veya bacak ağrısı nedenleri

Sinir kökü basısı veya bölgesel nedenler

·   Disk hernisi

·   Kanal daralması, eklem büyümesi

·   Omurgada kayma

·   Omurga tümörleri (metastaz, primer kemik tm)

·   Omurga dışı tümörler (nörofibrom, meningiom, epandimom)

·   İnfeksiyonlar (brusella, tüberküloz, osteomyelit, diskit)

·   Travma

·   Doğumsal lezyonlar

·   İnstabilite (omurların yük taşıyamaması)

·   Romatizmal hastalıklar

·   Osteoporoz

Omurilik lezyonları

·   Omurilik tümörleri (epandimom, astrositom, hemanjioblastom)

·   Multible skleroz

Pleksus

·   Karın içi tümor, kanama, enfeksiyon

·   Pelviste kırık

Periferal

·   Diabetus mellitus

·   Travma

·   Tuzaklanma

·   Tümör