Ulusal Konferanslar

Ulusal Konferanslar

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR

1. Koç K: Spinal yaralanmalar ve hasta transportu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı ve Kayseri Sağlık Müdürlüğü ”Mezuniyet Sonrası İlk ve Acil Yardım Kursu” 11-12 Mayıs 1996, Kayseri

2. Koç RK: Spinal zedelenmeler, Panel. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 27 Nisan 2000, Kayseri

3. Koç RK: Omurga ve omurilik tüberkülozu. 3. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu, 22-23 Haziran 2000, Kayseri

4. Koç K: Spinal navigasyon; ameliyathanede pratik uygulama. Nöroşirürjide nöronavigasyon uygulamaları; Workshop, 9 Ekim 2000, Kayseri

5. Koç K: Servikal soft disk hernisi; cerrahi endikasyonlar. Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu, 3 Kasım 2000, Gaziantep

6. Koç K: Lomber disk hernilerinde reeksplorasyon nedenleri. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 24 Mayıs 2001, Antalya

7. Koç K: Spinal infeksiyonlar ve nöroşirürji, Türkiye’den bir kesit. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahi Grubu, ‘Spinal İnfeksiyonlar’ Sempozyumu, 5 Ekim 2001, Nevşehir

8. Koç K: Tuzak nöropatileri. Türk Nöroşirürji Derneği, Eğitim kursu, ‘Spinal cerrahi ve periferik sinir cerrahisi’ 17-25 Mart 2002, Antalya

9. Koç K: Üst servikal kırıklar ve tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 8 Haziran 2002, İstanbul

10. Koç K: Spinal tümör ve füzyon. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahi Grubu, ‘Spinal Füzyon’ Sempozyumu, 3-6 Ekim 2002, Eskişehir

11. Koç K: Servikal spondilotik myelopatide cerrahi teknik. 5. Spinal Cerrahi Uygulamalı Kursu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, 25-27 Ekim 2002, İzmir

12. Koç K: Enstrümantasyon ve füzyon. Spinal ve periferik sinir cerrahisi ve hasta bilgilendirme, mal praktis, komplikasyonlar, komplike olgular ve çözümleri sempozyumu. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. 09-12 Ekim 2003, Bodrum.

13. Koç RK: Lomber disk hernilerinde epidemiyoloji ve sınıflama. Minimal invasiv lomber disk cerrahisi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu, 17 Nisan 2004, Samsun

14. Koç RK: Torakolomber enstrümantasyon. Spinal enstrümantasyon sempozyumu. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. 07-10 Ekim 2004, Antalya.

15. Koç K: Piyojenik enfeksiyonlar. Omurga tümörleri ve enfeksiyonları sempozyumu. III Erciyes Ortopedi Günleri. 12 Mart 2005, Kayseri

16. Koç K: Minimal invaziv spinal cerrahi: Lomber mikrodiskektomi: Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005, Antalya

17. Koç K: Omurga ve omurilik anatomisi: Spinal Cerrahi Temel Bilimler Yaz Okulu. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. 7-10 Temmuz 2005, Gümürdür, İzmir

18. Koç K: Odontoid ve asılmış adam kırığı: Spinal Cerrahi Temel Bilimler Yaz Okulu. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. 7-10 Temmuz 2005, Gümürdür, İzmir

19. Koç RK: Alt servikal anterior yaklaşım. Omurga cerrahisinde güncel yaklaşımlar sempozyumu. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. 29 Eylül-2 Ekim 2005, Çeşme

20. Koç K: Kübital tunel ve Guyon kanalı sendromu. Tuzak Nöropatileri. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. 3 Aralık 2005, Diyarbakır

21. Koç K: Lombosakral dejeneratif hastalıklar. Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu, ‘Spinal cerrahi, Periferik sinir cerrahisi, Doğumsal anomaliler’ 21-25 Mart 2006, Kuşadası

22. Koç K: Servikal myelopati. Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu, ‘Spinal cerrahi, Periferik sinir cerrahisi, Doğumsal anomaliler’ 21-25 Mart 2006, Kuşadası

23. Koç K: Spinal hareket korunma cerrahisi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Antalya

24. Koç K: Spinal enfeksiyonlarda tanı ve tedavi: Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi Yaz Okulu. 29 Haziran – 02 Temmuz 2006, Abant

25. Koç RK: Servikal spondilotik miyelopatide cerrahi tedavi. 7. Spinal Cerrahi Uygulamalı Kursu. Ege Nöroşirürji. 6-8 Ekim 2006, Çeşme, İzmir

26. Koç RK: Torakolomber travma; cerrahi tedavi. Spinal ve periferik sinir yaralanmaları sempozyumu. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. 2-5 Kasım 2006, Antalya

27. Koç RK, Dalbayrak S, Kaptanoğlu E. Spinal deformitelerde cerrahi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007, Antalya

28. Koç RK: Lomber disk hastalığında cerrahi yöntemler: Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi Yaz Okulu. 28 Haziran – 01 Temmuz 2007, Samsun

29. Koç RK: Üst servikal bölge; posterior cerrahi anatomi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi Yaz Okulu. I. Kurs. 26-29 Haziran 2008, Pamukkale, Denizli

30. Koç RK: Üst servikal bölge; posterior cerrahi yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi Yaz Okulu. I. Kurs. 26-29 Haziran 2008, Pamukkale, Denizli

31. Koç RK: Lomber mikrodiskektomi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Sempozyumu. 9-12 Ekim 2008, Antalya

32. Koç RK: ALİF ve AxiaLİF. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri kurs. 21-23 Kasım 2008, İzmir

33. Koç RK: Servikal dar kanalda klinik yaklaşım ve teknikler. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri kurs. 21-23 Kasım 2008, İzmir

34. Koç RK: Kifoz: Sınıflama. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri kurs. 21-23 Kasım 2008, İzmir

35. Koç RK: Lomber mikrodiskektomi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi Yaz Okulu. II. Kurs. 25-28 Haziran 2009, Çanakkale

36. Koç RK: Sagital plan deformiteleri. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi Yaz Okulu. II. Kurs. 25-28 Haziran 2009, Çanakkale

37. Koç RK: Servikal spondilotik miyelopatide anterior foraminotomi ve oblik korpektomi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Sempozyumu. 9-12 Ekim 2009, Nevşehir

38. Koç RK: Lomber dar kanalda unilateral yaklaşım, bilateral dekompresyon Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. 20-22 Kasım 2009, İzmir

39. Koç RK: Minimal invaziv lomber fiksasyon MANTİS teknik bilgi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. 20-22 Kasım 2009, İzmir

40. Koç RK: AxiALIF, Teknik bilgi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. 20-22 Kasım 2009, İzmir

41. Koç RK: İnstabilite: Tanımı, sınıflaması. Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Kursları III Dönem 2. Kurs. 16-19 Mart 2010, Kuşadası-Aydın

42. Koç RK: Alt servikal travmalar: Sınıflama, tedavi algoritmaları. Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Kursları III Dönem 2. Kurs. 16-19 Mart 2010, Kuşadası-Aydın

43. Koç RK: Torakolomber travmada cerrahi endikasyon koymak. Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Kursları III Dönem 2. Kurs. 16-19 Mart 2010, Kuşadası-Aydın

44. Koç RK: Spinal iyatrojenik enfeksiyon: Spondilodiskitisler ve osteomiyelitler: Klinik, laboratuar ve tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Kursları III Dönem 2. Kurs. 16-19 Mart 2010, Kuşadası-Aydın

45. Koç RK: Sagital plan deformiteleri: Kifoz (Scheurmann hastalığı, konjenital kifoz vd). Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Kursları III Dönem 2. Kurs. 16-19 Mart 2010, Kuşadası-Aydın

46. Koç K: Spinal cerrahide implant kötü kullanımı ve önlenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya

47. Koç K: Perkütan girişimli L5-S1 axial lumbar interbody füzyon yaklaşımı (AxiaLİF). Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya

48. Koç K: Servikal myelopati; yönetim. Türk Omurga Derneği Temel Kurs, 2. Modül. 5-6 Haziran 2010, Ankara

49. Koç K: Lomber spinal stenoz yönetimi. Türk Omurga Derneği Temel Kurs, 2. Modül. 5-6 Haziran 2010, Ankara

50. Koç K: Lomber disk herniyasyonu; cerrahi, hangi ameliyat? Türk Omurga Derneği Temel Kurs, 2. Modül. 5-6 Haziran 2010, Ankara

51. Koç K: Servikotorakal bileşkenin posterior yaklaşımlarla ilgili cerrahi anatomisi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Yaz Okulu 1. Kurs 1-4 Temmuz 2010 Eskişehir

52. Koç K: Servikotorakal bileşke anterior ve posterior enstrümantasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Yaz Okulu 1. Kurs 1-4 Temmuz 2010 Eskişehir

53. Koç K: Lomber disk hernisi cerrahisi komplikasyonları. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu “Omurga Cerrahisinde Komplikasyon ve Revizyon” sempozyumu 28-31 Ekim 2010, Antalya

54. Koç K: Servikal spondilotik miyelopatide anterior-posterior cerrahi seçimi: Posteror cerrahi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. 03-05 Aralık 2010, İzmir

55. Koç K: Servikal posterior fiksasyon seçenekleri (lateral mass, pediküler vida): Lateral mass vidası iyidir. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. 03-05 Aralık 2010, İzmir

56. Koç K: Lomber enstrümanları çıkarmak gerekir mi? Gerekir. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. 03-05 Aralık 2010, İzmir

57. Koç K: Hangman tip 2 kırıklarında tedavi seçenekleri. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya

58. Koç K: Servikal vertebrada pedikül vida uygulaması ile stabilizasyon. Oksipitoservikal bileşke ve servikal bölgeye posterior yaklaşımlar: Kadavra diseksiyon kursu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji –Anatomi Anabilim Dalları. 21-22 Mayıs 2011 Mersin

59. Koç RK: Oksipital kondil kırıkları ve atlantooksipital dislokasyon. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu “Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri” sempozyumu 09-12 Ekim 2011, Dalaman

60. Koç K: Posttravmatik kifozda tedavi: Anterior-posterior cerrahi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. 23-25 Aralık 2011, İzmir

61. Koç K: İsthmik spondilolistheziste cerrahi: Redüksiyonsuz füzyon. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. 23-25 Aralık 2011, İzmir

62. Koç K: Spinal enstrümantasyonun kötü kullanımı. 3. Uludağ Nöroşirürji Kış Sempozyumu. 01-04 Mart 2012, Uludağ – Bursa

63. Koç K: Kifotik deformite cerrahisi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya

64. Koç K: Lomber komşu segment patolojilerinde enstrümantasyon. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Füzyon sonrası sorunlar paneli. 19 Mayıs 2012, Mersin

65. Koç K: Anterior ve posterior stabilizasyonun biyomekaniği. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Yaz Okulu 1. Kurs 28 Haziran-1 Temmuz 2012 Konya

66. Koç K: Torakal ve torakolomber bileşke enstrümantasyon. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Yaz Okulu 1. Kurs 28 Haziran-1 Temmuz 2012 Konya

67. Koç K: Lomber dar kanal cerrahisi: Lomber mikrodekompresyon (Tek taraflı bilateral). Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. 11-14 Ekim 2012, İzmir

68. Koç K: Lomber dinamik enstrümantasyon. Türk Omurga Derneği. Kanıt ve deneyim. 17 Kasım 2012, İstanbul

69. Koç K: Servikal torakal pedikül vidası teknikleri. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. 30 Kasım-2 Aralık 2012, İzmir

70. Koç K: Servikal spondilotik miyelopati tedavisinde tuzaklar ve çözümleri. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. 30 Kasım-2 Aralık 2012, İzmir

71. Koç K: Primer omurga tümörleri. Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik ve Nörovasküler Cerrahisi Grubu. Birleşik Sempozyumu. 6-8 Aralık 2012, İstanbul

72. Koc K: Dejeneratif deformitede yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği İzmir Spinal Cerrahi Günleri 22 Mart 2013

73. Koç K: Yüksek grade spondilolistezisler (displastik tip). Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi 12-16 Nisan 2013, Antalya

74. Koc RK: Nüks disk hernileri. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir CerrahisiÖğretim ve Eğitim Grubu. Lomber disk hernileri paneli 25 Mayıs 2013, Bursa

75. Koç K: Torakolomber bileşke travmalarında cerrahi tedavi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Yaz Okulu 2. Kurs 27-30 Haziran 2013 Manisa

76. Koç K: Lomber dar kanalda tedavi yaklaşımları. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Yaz Okulu 2. Kurs 27-30 Haziran 2013 Manisa

77. Koç K: Torakolomber travma: Cerrahi tedavi seçenekleri ve klinik deneyim. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. 26-29 Eylül 2013, İzmir

78. Koç RK: Servikal spondilotik miyelopatide cerrahi tedavi. Konya spinal cerrahi günleri. 14 Kasım 2013, Konya

79. Koç K: Servikal ve lomber dar kanal birlikte ise cerrahi nasıl olmalı. Tandem cerrahi.Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. 22-24 Kasım 2013, İzmir

80. Koç K: Chiari malformasyonunda yönetim. Asemptomatik ise tedavi gerekmez. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. 22-24 Kasım 2013, İzmir

81. Koç K: Dejeneratif lomber disk hastalığında tedavi: Skolyoz eşliğinde yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu ‘Ankara Spinal Günleri’ 16 Nisan 2014, Ankara

82. Koç K: Torakolomber travmalarda ne zaman tutucu ne zaman cerrahi tedavi: Cerrahi tedavi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu ‘İstanbul Spinal Günleri’ 14 Mayıs 2014, İstanbul

83. Koç K: Cerrahi anatomi ve yaklaşımlar: Alt servikal bölge; cerrahi anatomi ve yaklaşımlar. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Spinal Cerrahi Eğitim Programı 5. Dönem I. Modül 26-29 Haziran 2014 Gaziantep

84. Koç K: Spinal deformiteler. Dejeneratif spondilolistezis. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Spinal Cerrahi Eğitim Programı 5. Dönem I. Modül 26-29 Haziran 2014 Gaziantep

85. Koç K: Ustalardan inciler: Spinal enstrumantasyonu nasıl kurgularım: Spinal patoloji açısından. Posterior Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu. Yakın Doğu Üniversitesi ve Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu 04-07 Eylül 2014 Girne, KKTC

86. Koç K: Omurgada redüksiyon: Çektirme vidaları ve deformite sistemleri: Kullanım prensipleri. Posterior Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu. Yakın Doğu Üniversitesi ve Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu 04-07 Eylül 2014 Girne, KKTC

87. Koç RK: Spinal denge ve erişkin deformitesi. Klinik prezentasyon, doğal seyir ve risk faktörleri. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Deformite Kursu 25 Eylül 2014, İzmir

88. Koç RK: Vertebral arter serbestleştirme ve servikal tümör rezeksiyonu. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Omurga ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu 25-28 Eylül 2014, İzmir

89. Koç RK: Komşu seviye hastalığında revizyon. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri Spinal Cerrahi Kursu. 14. Kurs 5-7 Aralık 2014, İzmir

90. Koç RK: Epiduroskopi: Negatif bakış. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Lomber Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu. 6 Şubat 2015, İstanbul

91. Koç RK. Üst servikal omurga kırık ve çıkıkları. AOSpine İleri Kursu-Travma, 10-11 Nisan 2015, İzmir

92. Ko RK. AO-Tip B Torakolomber kırıklar. AOSpine İleri Kursu-Travma, 10-11 Nisan 2015, İzmir

93. Koç RK. Enstrüman yetersizliği ve çözümler. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi.17-21 Nisan 2015 Belek/Antalya

94. Koç RK: Komşu segment hastalığı. Çukurova Spinal günleri. 8 Mayıs 2015 Mersin

95. Koç RK: Primer omurga tümörleri Cerrahi teknik. Akdeniz Spinal Günleri. 23 Mayıs 2015 Antalya

96. Koç K: Servikal anterior dekompresyon ve grefleme. Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu 19-20 Eylül 2015 İstanbul

97. Koç K: Laminoplasti teknikleri. Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu 19-20 Eylül 2015 İstanbul

98. Koç K: Omurgada redüksiyon ve korreksiyon. Çektirme vidaları ve deformite sistemleri: Kullanım prensipleri. Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu 19-20 Eylül 2015 İstanbul

99. Koç RK: Yüksek dereceli spondilolistezis ve sagital denge. Spinal Deformiteler sempozyumu. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu 29 Ekim-01 Kasım 2015 Antalya

100. Koç RK: Erişkin spinal deformite cerrahisi: Nasıl bir cerrahi uygulamalıyım. Dekompresyon ve füzyon. Spinal Deformiteler Sempozyumu. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu 29 Ekim-01 Kasım 2015 Antalya

101. Koç RK: Oblik Korpektomi. Kadavra Kursu, Alt servikal bölge cerrahi teknikler ve enstrümentasyon. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. 21 Kasım 21015, İstanbul

102. Koç RK: Disk hernisinde epiduroskopi: Endikasyonu yoktur. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri Spinal Cerrahi Kursu. 15. Kurs 4-6 Aralık 2015, İzmir

103. Koç RK: Lomber disk hernisi rekürrens nasıl önlenir ? Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri Spinal Cerrahi Kursu. 15. Kurs 4-6 Aralık 2015, İzmir

104. Koç RK: Enstrümante olgularda spinal enfeksiyonun yönetimi. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi.08-12 Nisan 2016 Belek/Antalya

105. Koç RK: Omurganın intramedüller / intradural ekstramedüller tümörleri. Türk Omurga Derneği Kurs 3, Modül 5. 22-23 Nisan 2016, İstanbul

106. Koç RK: Alt servikal bölge: Cerrahi anatomi ve yaklaşımlar. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Temel Eğitim Programı (STEP) 6. dönem 1. modül 26-29 Mayıs 2016, Kuşadası

107. Koç RK: Dejeneratif spondilolistezis. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Temel Eğitim Programı (STEP) 6. dönem 1. modül 26-29 Mayıs 2016, Kuşadası

108. Koç RK. Lomber mikrodiskektomi. Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Sonbahar Sempozyumu. 20-23 Ekim 2016, Antalya

109. Koç RK. Lomber disk hernisi cerrahisinde hangi yöntem kullanılmalı? Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Sonbahar Sempozyumu. 20-23 Ekim 2016, Antalya

110. Koç RK: Ben nasıl yaparım? Servikal lateral disk hernisi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri Spinal Cerrahi Kursu. 16. Kurs 2-4 Aralık 2016, İzmir

111. Koç RK: Ben nasıl yaparım? Servikal spondilotik miyelopati (2 seviye ve fazlası anterior bası). Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri Spinal Cerrahi Kursu. 16. Kurs 2-4 Aralık 2016, İzmir

112. Koç RK: Epiduroskopi: Negatif bakış. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Lomber Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu. 3 Şubat 2017, İstanbul

113. Koç RK. Nüks lomber disk hernisinde taktik ve strateji. TNDer SPSCG eğitim‐öğretim grubu 2017 Kış toplantısı, 25 02 2017, Kayseri

114. Koç RK. Spinal cerrahide pahalı bir süreç: Tecrübe. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, 29 Mart – 2 Nisan 2017, Antalya

115. Koç RK. Lomber disk hernisinde cerrahi teknikler. TNDer SPSCG STEP 6. Dönem 2. Modül Eğitim Programı 9 – 11 Haziran 2017, Tekirdağ

116. Koç RK. Servikal spondilotik miyelopatide enstrümansız teknikler. TNDer SPSCG STEP 6. Dönem 2. Modül Eğitim Programı 9 – 11 Haziran 2017, Tekirdağ

117. Koç RK. Posteriyor servikal laminoplasti/plak yerleştirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Servikal ve torakal dejeneratif omurga sempozyumu. 21-24 Eylül 2017 Bodrum

118. Koç RK. Servikal dar kanalda Laminoplasti. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Servikal ve torakal dejeneratif omurga sempozyumu. 21-24 Eylül 2017 Bodrum

119. Koç RK: Ben nasıl yaparım? Kifoz ve lomber dar kanal. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri Spinal Cerrahi Kursu. 17. Kurs 1-3 Aralık 2017, İzmir

120. Koç RK: Servikal sinir kökü tümörlerinde cerrahi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri Spinal Cerrahi Kursu. 17. Kurs 1-3 Aralık 2017, İzmir

121. Koç RK: Lomber stenoz ve deformite cerrahisi. Aydın Paşaoğlu Nöroşirürji Günleri 2 Mart 2018, Kayseri

122. Koç RK. Servikal spondilotik miyelopati: Ne zaman ve hangi cerrahi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Doğu Anadolu spinal günleri. 16 Mart 2018 Sivas

123. Koç RK: C1-C2 posterior fiksasyon. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Enstrümentasyon Teknikleri Kursu. 7 Nisan 2018, İstanbul

124. Koç RK: Lomber dar kanal: Dekompresyon ve stabilizasyon yaparım. Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2018, Antalya

125. Koç RK: Spinal metastaz ve omurilik basısı; tedavi seçenekleri ve yönetim. TURNOG Kanserin Nörolojik Komplikasyonları, Nöroonkolojik Aciller ve Tedavisi. 5 Mayıs 2018, Gaziantep

126. Koç RK: İntramedüller tümör eksizyonu. Türk Omurga DerneğiTemel yaklaşımlar. ‘Ben nasıl yapıyorum’ 2 Haziran 2018, Ankara

127. Koç RK: Alt servikal bölge; cerrahi anatomi ve yaklaşımlar. TNDer SPSCG STEP 6. Dönem 2. Modül Eğitim Programı. 28 Haziran-1 Temmuz 2018

128. Koç RK: Lomber mikrodiskektomi cerrahisi komplikasyonları Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi. Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu. 26-29 Eylül 2018, Bodrum

129. Koç RK: Ben nasıl yaparım? Dejeneratif skolyoz. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri Spinal Cerrahi Kursu. 18. Kurs. 30 Kasım-2 Aralık 2018, İzmir

130. Koç RK: Ben nasıl yaparım? Osteoporotik fraktürde yönetim. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri Spinal Cerrahi Kursu. 18. Kurs. 30 Kasım-2 Aralık 2018, İzmir

131. Koç RK: Servikotorasik bileşke: Kifozun düzelelme endikasyonları ve teknikleri. İleri Omurga Kursları II İleri Teknik ve Endikasyonlar 15-16 Mart 2019, İstanbul

132. Koç RK: Tümör cerrahisi: İntradural extramedüller tümörlerde cerrahi endikasyon ve teknik. İleri Omurga Kursları II İleri Teknik ve Endikasyonlar 15-16 Mart 2019, İstanbul

133. Koç RK: Tümör cerrahisi: Olgu bazlı tartışma: Posterior korpektomi. İleri Omurga Kursları II İleri Teknik ve Endikasyonlar 15-16 Mart 2019, İstanbul

134. Koç RK: Torako-lumbo-sakral denge. Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Kursları Dönem 4, 4. Kurs 20-24 Mart 2019, Antalya

135. Koç RK: Torakal spondilotik myeloradikülopati. Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Kursları Dönem 4, 4. Kurs 20-24 Mart 2019, Antalya

136. Koç RK: Spinal dejeneratif hastalıklarda tanıda sık yapılan hatalar. Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Kursları Dönem 4, 4. Kurs 20-24 Mart 2019, Antalya

137. Koç RK: Makale değerlendirme ölçütleri. 33. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 11-14 Nisan 2019, Antalya

138. Koç RK: Yüksek evreli spondilolistezis. Olgu çözümlemeleri. 33. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 11-14 Nisan 2019, Antalya

139. Koç RK: Spinal travma. Olgu çözümlemeleri. TNDer SPECG STEP 7. Dönem 2. Modül.27-30 Haziran 2019, Van

140. Koç RK: Torakal dar kanal cerrahi zamanlama ve teknik. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi. Yaşlanan Omurga Sempozyumu. 31 Ekim – 3 Kasım 2019, Antalya

141. Koç RK: Servikal spondilotik miyelopatide yaklaşım: Anterior ve posterior cerrahi ne zaman.. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri Spinal Cerrahi Kursu. 19. Kurs. 6-8 Aralık 2019, İzmir

142. Koç RK: Lomber minimal invaziv cerrahi; iyi, kötü, çirkin. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Lomber Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu. 7 Şubat 2020, İstanbul