Dersler

Dersler

ANLATTIĞI DERSLER

Dönem III

Omurga yaralanmaları                                                                      1 saat teorik

Dönem V

1992-1994 yılları arası

Periferik sinir travmaları                                                                    2 saat teorik

Tuzak nöropatileri                                                                              2 saat teorik

1994-2006 yılları arası

Boyun ağrısı                                                                                      1 saat teorik

Bel ve sırt ağrısı                                                                                 1 saat teorik

Disk hernisi                                                                                        2 saat teorik

Omurga ve omurilik yaralanmaları                                                    4 saat teorik

Disk hernili hastalarda ayırıcı tanı yaklaşımını geliştirebilme           3 saat pratik

Spinal travmalı hastaya yaklaşım prensipleri                                               3 saat pratik

2006- 2000 yılları arası

Omurga ve omurilik yaralanmaları                                                    4 saat teorik

Spinal tümörler                                                                                  2 saat teorik

Spinal enfeksiyonlar                                                                         1 saat teorik

Spinal travmalı hastaya yaklaşım prensipleri                                               3 saat pratik

Spinal tümör ve enfeksiyonlu hastaya yaklaşım prensipleri             3 saat pratik

2000 yılından itibaren

Omurga ve omurilik yaralanmaları                                                    4 saat teorik

Spinal tümörler                                                                                  2 saat teorik

Spinal travmalı hastaya yaklaşım prensipleri                                               3 saat pratik

Spinal tümörlü hastaya yaklaşım prensipleri                                    3 saat pratik