Kitap Yazarlığı

Kitap Yazarlığı


KİTAP YAZARLIĞI

1. Koç RK (editor) Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı. Buluş Tasarım ve Matbaacılık, Ankara, 2008

2. Koç RK (editor) Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı. Buluş Tasarım ve Matbaacılık, Ankara, 2009