Ulusal Kongre Bildirileri

Ulusal Kongre Bildirileri

ULUSAL KONGRE BİLDİRİLERİ

1. Paşaoğlu A, Orhan C, Erdoğan O, Yıldızhan A, Akdemir H, Koç K: Servikal vertebra travmalarında cerrahi tedavi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi Mayıs 1989, Güllük (poster)

2. Akdemir H, Paşaoğlu A, Selçuklu A, Kurtsoy A, Koç K: Spontan intraserebral hematomların ürokinaz ile lokal aspirasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 21-26 Mayıs 1991, Çeşme (poster)

3. Öktem İS, Paşaoğlu A, Akdemir H, Selçuklu A, Koç RK, Kurtsoy A: Minör kafa travmalarının prognozu. X. Gevher Nesibe Tıp Günleri 11-14 Mart 1992, Kayseri (sözel)

4. Koç RK, Akdemir H, Öktem İS, Meral M, Menkü A: Akut subdural hematomlarda prognoz ve prognozu etkileyen faktörler. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 24-28 Mayıs 1996 Çeşme (sözel)

5. Koç RK, Selçuklu A, Meral M, Menkü A, Tümtürk F: Beyin ölümünün tespitinde transkranial Doppler’in rolü. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 24-28 Mayıs 1996 Çeşme (sözel)

6. Selçuklu A, Kavuncu İA, Koç RK, Alper M, Öktem İS, Menkü A: Deneysel beyin abselerinde heparinin kapsül oluşumu üzerine etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 24-28 Mayıs 1996 Çeşme (sözel)

7. Koç RK, Akdemir H, Menkü A, Öktem İS, Selçuklu A, Tucer B: Menenjitte middle ve anterior serebral arterlerde geçici stenozun sıklığı ve klinik bulgular ile ilişkisi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 16-20 Mayıs 1997 Antalya (sözel)

8. Koç RK, Akdemir H, Öktem İS, Menkü A: İntradural lomber disk herniasyonları: İki vakanın takdimi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 16-20 Mayıs 1997 Antalya (poster)

9. Öktem İS, Akdemir H, Koç K, Menkü A, Tucer B, Selçuklu A: Ventriküloperitoneal şantın skrotuma migrasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 16-20 Mayıs 1997 Antalya (sözel)

10. Koç RK, Paşaoğlu A, Menkü A, Öktem İS, Meral M: Posterior kraniyal fossa epidural hematomları. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 16-20 Mayıs 1997 Antalya (sözel)

11. Öktem İS, Selçuklu A, Koç K, Meral M, Menkü A, Akdemir H: Beyin abselerin tedavisinde aspirasyon + drenaj ile eksizyonun karşılaştırılması. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 16-20 Mayıs 1997 Antalya (sözel)

12. Koç RK, Akdemir H, Kararaküçük Eİ, Öktem İS, Menkü A: Deneysel spinal kord zedelenmesinde methilprednisolone, tirilazad mesylate ve vitamin E’nin lipid peroksidasyon üzerine etkileri. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi 15-19 Mayıs 1998 Antalya (sözel)

13. Öktem İS, Akdemir H, Koç RK, Menkü A, Tucer B: Diastematomyeli. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi 15-19 Mayıs 1998 Antalya (poster)

14. Akdemir H, Öktem İS, Koç RK, Menkü A, Tucer B: Spinal tümörlerde tek taraflı hemilaminektomi. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi 15-19 Mayıs 1998 Antalya (poster)

15. Öktem İS, Akdemir H, Koç RK, Menkü A, Tucer B: Gergin omurilik sendromu. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi 15-19 Mayıs 1998 Antalya (sözel)

16. Koç RK, Akdemir H, Kurtsoy A, Öktem İS, Tucer B: Tip II odontoid kırıklarında transodontoid vida ile fiksasyon. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi 17-19 Mayıs 1999 İstanbul (poster)

17. Akdemir H, Kurtsoy A, Öktem İS, Menkü A, Koç RK, Tucer B: Trigeminal sinirin mikrovasküler dekompresyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi 17-19 Mayıs 1999 İstanbul (poster)

18. Koç RK, Akdemir H, Öktem İS, Kurtsoy A: Tip II odontoid kırığında posterior atlanto-aksial interfaset vida ile fiksasyon: İskelet traksiyonu ile redükte edilemeyen bir olgu. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi 17-19 Mayıs 1999 İstanbul (poster)

19. Koç RK, Öktem İS, Kurtsoy A, Akdemir H, Menkü A: Servikal spondilozda interbody kafes uygulaması. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi 17-19 Mayıs 1999 İstanbul (poster)

20. Menkü A, Koç RK, Akdemir H, Kurtsoy A, Öktem İS: Kranioplastinin serebral kan akımı üzerine etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi 17-19 Mayıs 1999 İstanbul (sözel)

21. Öktem İS, Kurtsoy A, Akdemir H, Koç RK, Menkü A, Tümtürk F: İskemik stroklu olgularda dekompresif kraniektomi ve duraplasti ile cerrahi tedavi. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi 17-19 Mayıs 1999 İstanbul (sözel)

22. Koç RK, Kurtsoy A, Akdemir H, Öktem İS, Tucer B, Ateş M: Lomber interbody kafes uygulaması. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi 17-19 Mayıs 1999 İstanbul (sözel)

23. Kurtsoy A, Öktem İS, Akdemir H, Koç RK, Menkü A, Tümtürk F: Talamik kanamaların kontralateral transkallozal yaklaşımla cerrahi tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi 17-19 Mayıs 1999 İstanbul (sözel)

24. Menkü A, Kurtsoy A, Öktem İS, Akdemir H, Koç RK, Tümtürk F: Üçüncü ventrikül kolloid kistleri. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi 17-19 Mayıs 1999 İstanbul (sözel)

25. Kurtsoy A, Akdemir H, Öktem İS, Koç RK, Menkü A, Tümtürk F: Lateral ventrikül ve talamik lezyonlara kontralateral transkallozal yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi 17-19 Mayıs 1999 İstanbul (sözel)

26. Akdemir H, Kurtsoy A, Öktem İS, Menkü A, Koç RK, Tucer B: Failure of open third ventricülostomy for shunt infections in infants. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi 17-19 Mayıs 1999 İstanbul (poster)

27. Kurtsoy A, Akdemir H, Öktem İS, Koç RK, Menkü A, Ateş M: Distal anterior serebral arter anevrizmalarına kontralateral horizontal yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği, 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs-2000- Kemer, SV 18 (sözel)

28. Öktem İS, Kurtsoy A, Menkü A, Koç RK, Tucer B, Akdemir H: Hidrosefalide şant revizyonları. Türk Nöroşirürji Derneği, 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs-2000- Kemer, SP 11 (sözel)

29. Akdemir H, Kurtsoy A, Öktem İS, Menkü A, Koç RK, Tayfur V: Anevrizmal subaraknoid kanamalarda erken ve çok erken cerrahinin karşılaştırılması. Türk Nöroşirürji Derneği, 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs-2000- Kemer, SV 35 (sözel)

30. Öktem İS, Akdemir H, Kurtsoy A, Menkü A, Koç RK, Tucer B: Anevrizmal subaraknoid kanamalarda çok erken ‘ultra early’ cerrahi. Türk Nöroşirürji Derneği, 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs-2000- Kemer, SV 37 (sözel)

31. Koç RK, Akdemir H, Kurtsoy A, Öktem İS, Özcan N, Tucer B: Torakal hemanjiom: Bir olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği, 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs-2000-Kemer, PS 05 (poster)

32. Koç RK, Öktem İS, Kurtsoy A, Akdemir H, Ateş M: Omurga tüberkülozu: 31 olgunun analizi. Türk Nöroşirürji Derneği, 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs-2000-Kemer, SP 07 (poster)

33. Akdemir H, Kurtsoy A, Öktem İS, Menkü A, Koç RK, Tayfur V: İohexol miyelografiyi takiben görülen miyo-klonik status epilepsi. Türk Nöroşirürji Derneği, 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs-2000-Kemer, PS 26 (poster)

34. Menkü A, Akdemir H, Öktem İS, Kurtsoy A, Koç RK, Selçuk O: Erişkinde açık third ventrikülostomi. Türk Nöroşirürji Derneği, 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs-2000-Kemer, PG 24 (poster)

35. Kurtsoy A, Menkü A, Tucer B, Koç RK, Öktem İS, Akdemir H: Kafa tabanı cerrahisi ile ilgili klinik deneyimlerimiz: 13 olgunun cerrahi tedavi sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs 2001 (sözel)

36. Koç RK, Tucer B, Akdemir H, Kurtsoy A, Öktem İS, Ateş M: Servikal spondilozda intervertebral füzyon: iki farklı kafes ve otogreft uygulamasının karşılaştırılması. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs 2001 (sözel)

37. Öktem İS, Menkü A, Tucer B, Kurtsoy A, Koç RK, Zantur A, Akdemir H: VPŞ operasyonlarında enfeksiyonu azaltıcı faktörler. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs 2001 (sözel)

38. Koç RK, Öktem İS, Kurtsoy A, Tucer B, Akdemir H: Erişkinde diastematomiyeli. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs 2001 (sözel)

39. Kurtsoy A, Menkü A, Tucer B, Koç RK, Öktem İS, Akdemir H: Transsfenoidal cerrahide nöronavigasyon: öncül klinik deneyimlerimiz. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs 2001 (sözel)

40. Menkü A, Kurtsoy A, Tucer B, Öktem İS, Koç RK: İntrakraniyal patolojilerde nöronavigasyon kullanımı: öncül klinik deneyimlerimiz. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs 2001 (sözel)

41. Akdemir H, Menkü A, Kurtsoy A, Tucer B, Öktem İS, Koç RK: Vasküler malformasyonlarda frameless steriotaksi: 12 olgudaki ön klinik deneyimler. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs 2001 (sözel)

42. Öktem İS, Menkü A, Tucer B, Kurtsoy A, Koç RK, Zantur A, Akdemir H: Miyelomeningoselde VPŞ uygulanmasında zamanlama. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs 2001 (sözel)

43. Tucer B, Menkü A, Kurtsoy A, Öktem İS, Koç RK, Akdemir H: Frontal kemikte desmoplastik fibroma: olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs 2001 (poster)

44. Menkü A, Koç RK, Tucer B, Akdemir H, Göçmez C: Lomber spinal stenozda hemilaminektomi ile bilateral dekompresyon. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul (sözel)

45. Menkü A, Koç RK, Tucer B, Kulaksızoğlu O, Akdemir H: Lomber disk hernisini taklit eden filum terminale epandimomu: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs 2003, Antalya (poster)

46. Menkü A, Koç RK, Tucer B, Durak A, Akdemir H: Klivus kırıkları: Görünüm ve seyirleri. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs 2003, Antalya (poster)

47. Koç RK, Menkü A, Akdemir H, Tucer B, Kurtsoy A, Öktem İS: Servikal spondilotik myelopati ve radikülopatide oblik korpektomi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs 2003, Antalya (sözel)

48. Menkü A, Koç RK, Tucer B, Kulaksızoğlu O, Akdemir H: Lateral reses sendromunda magnetik resonans myelografinin rolü. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004, Antalya (sözel)

49. İkizceli İ, Avşaroğulları L, Koç RK, Menkü A, Sözüer EM: Operasyon gerektiren spinal travmalar: Altı yıllık analiz. V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 23-26 Eylül 2004, Mersin (sözel)

50. Koç RK, Menkü A, Tucer B, Göçmez C, Kurtsoy A: Açık pencere laminoplasti: Aksiyel semptomları önlemek için titanyum miniplak ve allogreft kullanımı. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005, Antalya (sözel)

51. Koç RK, Menkü A, Tucer B, Dağlı AT: Lomber dejeneratif disk hastalığında dinamik sistem ile stabilizasyon. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005, Antalya (poster)

52. Tucer B, Menkü A, Yıldız O, Koç RK, Durak AC, Kurtsoy A, Akdemir H: Menenjit ve sistemik tüberkülozu olmaksızın multipl beyin tüberkülomu. Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005, Antalya (poster)

53. Koç RK, Alp E, Tucer B, Menkü A: Spinal brusellada tıbbi ve cerrahi tedavi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 28-02 Mayıs 2006, Antalya (poster)

54. Göçmez C, Koç RK, Tucer B, Menkü A, Kurtsoy A: Servikal spondilotik miyelopatide prognoz ve prognozu etkileyen faktörler. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 28-02 Mayıs 2006, Antalya (poster)

55. Tucer B, Göçmez C, Menkü A, Koç RK, Kurtsoy A: Vaskülaritesi yüksek tümörlerde intratümöral alkol injeksiyonu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 28-02 Mayıs 2006, Antalya (poster)

56. Yağmur G, Koç RK, Özbal Y, Özcan M, Akaya Z, Çökük A: Çoklu lokalizasyonlu bir tüberküloz olgusu. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 12-16 Eylül 2006 Belek- Antalya

57. Koç RK, Tucer B, Menkü A, Biçer E: Başarısız bel cerrahisi sendromunda anterior lumbar interbody füzyon ve dinamik sistem ile stabilizasyon. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007, Antalya (sözel)

58. Tucer B, Kurtsoy A, Menkü A, Öktem İS, Koç RK: Arteriovenöz malformasyonlarda nöronavigasyonun cerrahiye katkısı. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007, Antalya (poster)

59. Tucer B, Kurtsoy A, Menkü A, Koç RK, Öktem İS: Manyetik resonans anjiografi ve beyin tomografi görüntü eşleşmesi ile sterotaksik biyopsi tekniği. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 18-22 Nisan 2008, Antalya (poster)

60. Koç RK, Tucer B, Menkü A, Başarslan K: Eski torakal ve lomber kırığa bağlı deformitesi olan olgularda kama osteotomi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 18-22 Nisan 2008, Antalya (sözlü)

61. Vaner K, Öktem İS, Menkü A, Koç RK: Kronik subdural hematomun cerrahi tedavisi sonrasında karşı tarafta akut subdural hematom oluşması. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 18-22 Nisan 2009, Antalya (poster)

62. Vaner K, Koç RK, Tucer B, Doğu Y. Torakal root avulsiyonu sonrası intrakranial hipotansiyon geişimi. Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 18-22 Nisan 2009, Antalya (poster)

63. Vaner K, Koç RK, Öktem İS. Üst servikal vertebrayı tutan eozinofilik granülom. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 18-22 Nisan 2009, Antalya (poster)

64. Koç RK, Tucer B, Menkü A: Perkütan aksiyal lomber interbody füzyon (AxiALIF): En az 1 yıllık takip sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 17-23 Nisan 2009, Girne (sözlü)

65. Biçer E, Tucer B, Doğu Y, Koç RK: Lomber ponksiyona bağlı spinal araknoid kist: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 17-23 Nisan 2009, Girne (sözlü)

66. Doğu Y, Koç RK, Biçer E, Ulutabanca H, Kontaş O: Çoklu seviye tutulum gösteren holokord epandimomlu bir olgu. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 17-23 Nisan 2009, Girne (sözlü)

67. Tucer B, Doğu Y, Koç RK, Alp E, Menkü A: Spinal brusellada cerrahi tedavi prensipleri ve klinik sonuçlar. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya (sözlü)

68. Ulutabanca H, Doğu Y, Biçer E, Tucer B, Koç RK: Menengiomu taklit eden atipik yerleşimli schwannoma. Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya (EPS)

69. Başarslan SK, Gökoğlu A, Küçük A, Menkü A, Tucer B, Öktem İS, Koç RK: İntradiploik kistik kitleler. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya (EPS)

70. Koç RK, Menkü A, Tucer B, Gökoğlu A, Küçük A, Karademir M. Posterior yapıları koruyarak en blok servikal laminoplasti. Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya (TPS)

71. Küçük A, Gökoğlu A, Koç RK. Karademir M. Lomber dar kanal cerrahisinden sonra transizyonel menenjiom: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya (EPS)

72. Ulutabanca H, Biçer E, Oral Ş, Koç RK. Diş çekimi sırasında klinik bulgu veren siringomiyeli ile birlikte olan Chiari Tip I malformasyonu: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya (EPS)

73. Tucer B, Yılmaz MB, Ekici MA, Menkü A, Koç RK. Spinal araknoid kistlerle ilişkili siringomiyeliler. Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2011, Antalya (EPS)

74. Koç RK, İlik MK. C2 omurgasının tamamını tutan osteoblastom olgusunda cerrahi yöntem. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2015, Antalya (EPS 595)

75. İlik MK, Tümtürk A, Ulutabanca H, Küçük A, Koç RK. C2 omurgasını tutan eozinofilik granülom olgusunda alar ligamanları koruyarak kısa segment stabilizasyon. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2015, Antalya (EPS 595)

76. Çiftçi M, Gökçek C, Küçük A, Koç RK. Sağ üst ekstremitede kuvvet kaybı ile klinik veren küçük hücreli akciğer kanseri brakial pleksus metastazı. Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, 29 Mart – 2 Nisan 2017, Antalya (EPS 127)

77. Durmuş NA, Tümtürk A, Küçük A, Çiftçi M, Koç RK. C2-3 travmatik servikal disk hernisi. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, 29 Mart – 2 Nisan 2017, Antalya (EPS 158)

78. Durmuş NA, Küçük A, Tümtürk A, Şahin A, Koç RK. L1-2 juvenil spondilodiskit. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, 29 Mart – 2 Nisan 2017, Antalya (EPS 195)

79. Çiftçi M, Ulutabanca H, Koç RK. Pediatrik yaş grubunda atlantoaksiyel instabilite ile birlikte olan tip 2 odontoid fraktürü. Nadir bir olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, 29 Mart – 2 Nisan 2017, Antalya (EPS 234)

80. Durmuş NA, Küçük A, Tümtürk A, Balkış O, Koç RK. Tip 2 odontoid kırığında anterior odontoid vida ile fiksasyon. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, 29 Mart – 2 Nisan 2017, Antalya (EPS 280)

81. Şahin A, Küçük A, Koç RK. Posterior tibial sinir schwannomu. Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2018, ss.274-274

82. Tümtürk A, Ulutabanca H, Küçük A, Yildiz O, Koç RK, Herpes simpleks enfeksıyonuna bağlı myeloradikülit. Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2018, ss.281-281

83. Tümtürk A, Küçük A, Ulutabanca H, Koç RK. Solunum sıkıntısı ve ağır nörolojik defisite yol açan servikal menenjıyom. Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2018, ss.281-281