Boyun Ağrısı

Boyun Ağrısı

BOYUN AĞRISI

Yaşam boyunca her 3 kişiden biri en ez bir kez boyun ağrısından yakınır. Boyun ağrısı nedenleri Boyun ağrısı çok çeşitli yapılardan kaynaklanabilir. Boyunda ağrıya duyarlı yapılar; omurga, ligamanlar, sinir kökleri, faset eklemleri, kaslar ve duradır. Boyun ağrısı bu yapıların herhangi birinden veya boyun bölgesindeki diğer yapılardan kaynaklanabilir. Boyun ağrısı yapan nedenlerin bazıları akut olarak gelişir. Örneğin; boyun yaralanması, servikal disk hernisi ve miyofasial ağrı sendromu gibi. Bir kısmı ise kronik boyun ağrısı nedenidir; servikal spondiloz (kireçleme), fibromyalji, ankilozan spondilit, romatoid artrit gibi. Bu bölümde servikal disk hernisi (boyun fıtığı) ve servikal spondilotik miyelopati (kireçlemeye bağlı omurilik basısı) anlatılacaktır.

Anatomi

Disk iki omurga cismi arasına yerleşmiş, harekete imkan veren ve şok kuvvetleri absorbe eden bir dokudur. Ortada yumuşak, jelatin kıvamında çekirdek (nükleus pulposus), etrafında sert halka (anulus fibrosus) ve omurga cismi yüzeyinde kıkırdak plak (kartilaginöz end plate) ile sınırlanmıştır.