Katıldığı Toplantılar

Katıldığı Toplantılar

            KATILDIĞI TOPLANTILAR
 1. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. Supratentorial Glial Tümörler 19-24 Mayıs 1990 Güllük/ Muğla
 2. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 21-26 Mayıs 1991 Çeşme / Antalya
 3. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı X. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongresi 11-14 Mart 1992 Kayseri
 4. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 22-27 Mayıs 1992 Ürgüp / Nevşehir
 5. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri 19-22 Nisan 1993 Kayseri
 6. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Mezuniyet Sonrası 1. İlk ve Acil Yardım Kursu 11-12 Mayıs 1996 Kayseri
 7. Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi 24-29 Mayıs 1996 Çeşme / Antalya
 8. Uluslararası Bakırköy Günleri 6-8 Kasım 1996 Holiday Inn Hotel Ataköy-İstanbul
 9. Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi 16-20 Mayıs 1997 Antalya
 10. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi III. Çocuk Nörolojisi Süreli Eğitim Semineri 7-9 Mayıs 1997 Ankara
 11. World Fedaration of Neusurgical Societies 11th International Congress Of Neurological Surgery 06-11 July, 1997 Amsterdam
 12. Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu 22-23 Kasım 1997 Bursa
 13. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Spinal Enstrümantasyon Uygulamalı Kursu 20 Aralık 1997 İzmir
 14. The 24th Annual BNI Symposium March 8-11 1998 Phoenix, Arizona
 15. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi 15-19 Mayıs 1998 Sheraton Antalya
 16. Erciyes University Faculty Of Medicine XVI. Gevher Nesibe Medical Days (I. Congress and Workshop of Clinical and Experimental Research) 18-21 Mayıs 1998 Kayseri
 17. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Torakolomber travmalar paneli 17 ekim 1998 Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul
 18. Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu 28-29 Kasım 1998 İstanbul
 19. Türk Standartları Enstitüsü Katılım Enstitüsü 03-05 Mayıs 1999 Kayseri
 20. Word Federation of Neurosurgical Societies Training Course (Tumors, vascular and spinal surgery)., 15-16 Mayıs 1999, İstanbul
 21. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi 17-19 Mayıs 1999 İstanbul
 22. Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Günleri (Bakteriyel Menenjitler Sempozyumu) 30 Mart 2 Nisan 2000 Uludağ
 23. Ulusal Mikrobakteri Sempozyumu 22-23 Haziran 2000 Kayseri
 24. World Spine I. August 27-September 1, 2000 Berlin, Germany
 25. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı Sempozyumu 6-7 Ekim 2000 Antalya
 26. Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu, 3 Kasım 2000, Gaziantep
 27. Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2001 Antalya
 28. World Federation of Neurosurgical Societies. 12th World Congress of Neurosurgery September 16-20 2001 Sydney, Australia
 29. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Spinal İnfeksiyonlar Sempozyum 5-6 Ekim 2001 Nevşehir
 30. Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu (Hidrosefali) 01-04 Kasım 2001, Kuşadası, Aydın
 31. 18th Annual Meeting American Association of Neurosurgical Surgeons and Congress of Neurological Surgeons. Section on disoders of the spine and peripheral nerves. Feb 27 – Mar 2 2002. Orlando
 32. Türk Nöroşirürji Derneği Eğitim Kursu I. Dönem II. Kurs (Spinal Cerrahi ve Periferik Sinir Cerrahisi) 12-17 Mart 2002, Altın Yunus, Çeşme / İzmir
 33. 12th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, April 24-27, 2002, Milan, İtaly
 34. Turkish Neurosurgıcal Society. Cerabral venous system meningiomas. June 03-08, 2002 The Marmara Hotel, İstanbul
 35. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Spinal Füzyon Sempozyumu 3-6 Ekim 2002 Eskişehir
 36. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, 5. Spinal Cerrahi Uygulamalı Kursu, 25-27 Ekim 2002, İzmir
 37. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi 20-24 Mayıs 2003 Atlantis Otel-Belek-Antalya
 38. XIX Annual Meeting Cervical Spine Reserach Society 19-20 June 2003 Barcelona
 39. World Spine II. Agust 10-13 2003 Chicago, Illinois USA
 40. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu.. Spinal ve periferik sinir cerrahisi ve hasta bilgilendirme, malpraktis, komplikasyonlar, komplike olgular ve çözümleri sempozyumu. 09-12 Ekim 2003, Bodrum.
 41. 18th Annual Meeting North American Spine Society. October 21-25, 2003, San Diego
 42. ISICON 2004 International Spine & Spinal Injuries Conferance 12-14 March 2004 Indian Spinal Injuries Centre, New Delhi, India
 43. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Spinal Travmalar paneli 28 Şubat 2004, Manisa
 44. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu, Minimal invasiv lomber disk cerrahisi. 17 Nisan 2004, Samsun
 45. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Becerileri Kursu 26-30 Nisan 2004 Kayseri
 46. Pre Congress Workshop on Transforaminal Lumber Endoscopy, May 19, 2004, Munich, Germany
 47. 17th Annual Meeting of the International Intradiscal Therapy Society (IITS) May 19-23 2004 Munich, Germany
 48. Spineweek 2004 May 30-June 05, 2004 Porto, Portugal
 49. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Perferik Sinir Cerrahisi Grubu Spinal Enstrümantasyon Sempozyumu 07-10 Ekim 2004 Antalya
 50. 19 th Annual Meeting North American Spine Society. 26-30 October 2004, Chicago
 51. III Erciyes Ortopedi Günleri. Omurga tümörleri ve enfeksiyonları sempozyumu. 12 Mart 2005, Kayseri
 52. Turkish Spine Society 7th International Congress 17-17 April 2005, Antalya
 53. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005 Antalya
 54. Cervical Spine Research Society – European Section 21st Annual Meeting 16-17 June 2005, Rome
 55. World Spine III. An Interdisciplinary Congress on Spine Care 31 July-3 August 2005, Rio de Janeiro, Brazil
 56. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu (Spinal Cerrahide Temel Bilimler Yaz Okulu) 07-10 Temmuz 2005 Gümüldür / İzmir
 57. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Omurga Cerrahinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 29 Eylül – 2 Ekim 2005, İzmir
 58. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Tuzak Nöropatileri. 3 Aralık 2005, Diyarbakır
 59. Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu II. Dönem, II Kurs Spinal Cerrahi Periferik Sinir Cerrahisi Doğumsal Spinal Anomaliler Kursu 21-24 Mart 2006, Kuşadası
 60. State of the art in chronic low back pain III, 8-12 April 2006, Bodrum
 61. Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi 28 Nisan – 2 Mayıs, 2006, Antalya
 62. Cervical Spine Research Society XXXII. Annual Meeting May 17-19 2006 Berlin, Germany
 63. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Spinal Cerrahi Yaz Okulu 29 Haziran -2 Temmuz 2006 Bolu
 64. NASS 21st Annual Meeting September 27-30, 2006, Seattle, Washington, USA
 65. Eurospine 2006. October 25-28 2006 İstanbul, Turkey
 66. Ege Nöroşirürji. 7. Spinal Cerrahi Uygulamalı Kursu. 6-8 Ekim 2006, Çeşme, İzmir
 67. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Spinal ve Periferik Sinir Yaralanmaları Sempozyumu 2-5 Kasım 2006 Antalya
 68. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Spinal Enfeksiyonlar Paneli 10 Mart 2007 Erzurum
 69. Türk Nöroşirürji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi 20-24 Nisan 2007 Antalya
 70. Ulusal Ağrı Kongresi 16-19 Mayıs 2007 Hilton, İstanbul
 71. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Spinal Cerrahi Yaz Okululu 28 Haziran-1 Temmuz 2007 Samsun
 72. 1st International Kyrgyz-Turkish Neurosurgeons Sympozium. August 13-14, 2007 Bishkek, Kyrgyz Republic
 73. Joimax TESSYStm Transforaminal Endoscopic Surgical System (fragmentectomy, foraminoplasty, decompresion, nucleotomy, annuloplasty, discography). September 14, 2007, Muenster, Nederland
 74. Eurospine 2007 Congress 2-6 October, 2007 Brusses, Belgium
 75. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Omurga ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu 18-21 Ekim 2007 Antalya
 76. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Servikal Spondilotik Miyolopati 15 Aralık 2007, Gaziantep
 77. AOspine Masters Course- Cervikal Spine, February 21-24 2008 Bursa
 78. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi 18-22 Nisan 2008 Kremlin Palace Hotel, Aksu/Antalya
 79. Spineweek 2008. May 26-31, 2008 Geneva, Switzerland
 80. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Spinal Cerrahi Yaz Okulu 1. Kurs 26-29 Haziran 2008, Pamukkale, Denizli
 81. Erciyes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası 20 Ağustos 2008 Kayseri
 82. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı Sempozyumu 09-12 Ekim 2008 Kervansaray Otel, Lara- Antalya
 83. Amerikan Hastanesi. Siringomiyeli ve Torakal Disk Herniasyonuna Cerrahi Yaklaşımlar ve Torakoskopik Cerrahi Sempozyumu 15 Kasım 2008, İstanbul
 84. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri kurs. 21-23 Kasım 2008, İzmir
 85. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Servikal Travmalar Paneli 20 Aralık 2008, Adana
 86. TranS1 International Advisory Council Meeting and Symposium. March 6-8 2009 Seefeld, Austria
 87. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Torakolomber Travmalar Paneli 07 Mart 2009, Afyon
 88. ISHAM 2009 May 25-29 2009 Keizo Plaza Hotel, Shinjuku, Tokyo
 89. Saint Louis University School of Medicine, Spine Masters: Advances in Deformity Management. June 2-4 2009, Jumeriah Beach Hotel, Dubai, United Arab Emirates
 90. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu 2. Kursu. 25-28 Haziran 2009 Çanakkale
 91. Neuro Spinal Surgeon Foundation Spine 2009. International Spinal Surgery Conference 17-19 July 2009 Hotel Kodai International, Kodaikanal, Tamil Nadu, India
 92. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı Sempozyumu 08-11 Ekim 2009 Nevşehir
 93. NASS 24th Annual Meeting. October 10-14 2009, Mossone Center San Francisco, California
 94. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu İleri Kursu 20-22 Kasım 2009 Hilton Otel, İzmir
 95. Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Kursları III Dönem 2. Kurs. 16-19 Mart 2010, Kuşadası-Aydın
 96. World Spine V. 7-9 May 2010, Santorini, Greece
 97. November 4-7, 2010, Antalya
 98. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya
 99. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu 1. Kursu. 1-4 Temmuz 2010 Eskişehir
 100. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu “Omurga Cerrahisinde Komplikasyon ve Revizyon” sempozyumu 28-31 Ekim 2010, Antalya
 101. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. 03-05 Aralık 2010, İzmir
 102. 27th Annual Meeting of the AANS/CNS Section on Disorders of the Spine and Peripheral Nerves. March 9-12, 2011, Phoenix, Arizona, USA
 103. 4th ISMISS Congress in Turkey on Minimal Invasive Spine Surgery and Interventional Treatments, April 1-3, 2011, Antalya
 104. 9th International Turkish Spine Congress. April 27-30, 2011, İstanbul
 105. WFNS Spine Committee’s Cadaver Course. 4-5 June 2011 Mumbai, India.
 106. The First Annual Meeting of the International Society for the Advancement of Spine Surgery -Turkey Chapter (SAS-TURK). 10-12 November 2011, İstanbul
 107. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya
 108. Oksipitoservikal bileşke ve servikal bölgeye posterior yaklaşımlar: Kadavra diseksiyon kursu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji –Anatomi Anabilim Dalları. 21-22 Mayıs 2011 Mersin
 109. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu “Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri” sempozyumu 09-12 Ekim 2011, Dalaman
 110. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. 23-25 Aralık 2011, İzmir
 111. 9th Asian Congress of Neurological Surgry. 2-5 September 2012 İstanbul.
 112. 3. Uludağ Nöroşirürji Kış Sempozyumu. 01-04 Mart 2012, Uludağ – Bursa
 113. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya
 114. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Füzyon sonrası sorunlar paneli. 19 Mayıs 2012, Mersin
 115. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Yaz Okulu 1. Kurs 28 Haziran-1 Temmuz 2012 Konya
 116. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. 11-14 Ekim 2012, İzmir
 117. Türk Omurga Derneği. Kanıt ve deneyim. 17 Kasım 2012, İstanbul
 118. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. 30 Kasım-2 Aralık 2012, İzmir
 119. Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik ve Nörovasküler Cerrahisi Grubu. Birleşik Sempozyumu. 6-8 Aralık 2012, İstanbul
 120. WFNS Spine Committee Annual Conference of Neuro Spinal Surgeons Association (NSSA) of India. 4th – 7th September 2013, Pune, India
 121. Türk Nöroşirürji Derneği İzmir Spinal Cerrahi Günleri 22 Mart 2013
 122. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi 12-16 Nisan 2013, Antalya
 123. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Lomber disk hernileri paneli 25 Mayıs 2013, Bursa
 124. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Yaz Okulu 2. Kurs 27-30 Haziran 2013 Manisa
 125. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. 26-29 Eylül 2013, İzmir
 126. Konya spinal cerrahi günleri. 14 Kasım 2013, Konya
 127. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. 22-24 Kasım 2013, İzmir
 128. International Basic Neurosurgery Course (IBNC) Term I Course III. Spine and peripheral nevre surgery. 14-18 March 2014, Antalya, Turkey
 129. 3rd Asian Congress of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique, 7th ISMISS Turkey Congres 6-9 November 2014, Antalya, Turkey
 130. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu ‘Ankara Spinal Günleri’ 16 Nisan 2014, Ankara
 131. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu ‘İstanbul Spinal Günleri’ 14 Mayıs 2014, İstanbul
 132. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Spinal Cerrahi Eğitim Programı Dönem I. Modül 26-29 Haziran 2014 Gaziantep
 133. Posterior Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu. Yakın Doğu Üniversitesi ve Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu 04-07 Eylül 2014 Girne, KKTC
 134. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Omurga ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu 25-28 Eylül 2014, İzmir
 135. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri Spinal Cerrahi Kursu. 14. Kurs 5-7 Aralık 2014, İzmir
 136. 3rd Middle East Spine Meeting. 12-14 May, 2015, Cairo, Egypt
 137. Istanbul Spine Masters”Advanced Spine Course” October 9 – 11, 2015, Istanbul- Turkey
 138. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Lomber Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu. 6 Şubat 2015, İstanbul
 139. AOSpine İleri Kursu-Travma, 10-11 Nisan 2015, İzmir
 140. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi.17-21 Nisan 2015 Belek/Antalya
 141. Çukurova Spinal günleri. 8 Mayıs 2015 Mersin
 142. Akdeniz Spinal Günleri. 23 Mayıs 2015 Antalya
 143. Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu 19-20 Eylül 2015 İstanbul
 144. Spinal Deformiteler Sempozyumu. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu 29 Ekim-01 Kasım 2015 Antalya
 145. Kadavra Kursu, Alt servikal bölge cerrahi teknikler ve enstrümentasyon. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. 21 Kasım 21015, İstanbul
 146. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri Spinal Cerrahi Kursu. 15. Kurs 4-6 Aralık 2015, İzmir
 147. Joint Meeting of Istanbul Spine Masters & ISMISS Turkey 2016. September 29-October 2, 2016. Istanbul- Turkey
 148. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi.08-12 Nisan 2016 Belek/Antalya
 149. Türk Omurga Derneği Kurs 3, Modül 5. 22-23 Nisan 2016, İstanbul
 150. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Temel Eğitim Programı (STEP) 6. dönem 1. modül 26-29 Mayıs 2016, Kuşadası
 151. Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Sonbahar Sempozyumu. 20-23 Ekim 2016, Antalya
 152. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri Spinal Cerrahi Kursu. 16. Kurs 2-4 Aralık 2016, İzmir
 153. Uluslararası Türk Omurga Kongresi 19-22 Nisan 2017 Belek Antalya
 154. 4th Congress of Middle East Spine Society. 10-13 May 2017, Rabat Morocco
 155. 16th World Congress of Neurosurgery. 20-25 August 2017, Istanbul
 156. Joint Meeting of Istanbul Spine Masters & ISMIS Turkey 2017. October 26-29 2017, Istanbul- Turkey
 157. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Lomber Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu. 3 Şubat 2017, İstanbul
 158. TNDer SPSCG eğitim‐öğretim grubu 2017 Kış toplantısı, 25 02 2017, Kayseri
 159. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, 29 Mart – 2 Nisan 2017, Antalya
 160. TNDer SPSCG STEP 6. Dönem 2. Modül Eğitim Programı 9 – 11 Haziran 2017, Tekirdağ
 161. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Servikal ve torakal dejeneratif omurga sempozyumu. 21-24 Eylül 2017 Bodrum
 162. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri Spinal Cerrahi Kursu. 17. Kurs 1-3 Aralık 2017, İzmir
 163. Joint Meeting of Istanbul Spine Masters & ISMIS Turkey 2018. May 10-13, 2018, Istanbul- Turkey
 164. Aydın Paşaoğlu Nöroşirürji Günleri 2 Mart 2018, Kayseri
 165. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Doğu Anadolu spinal günleri. 16 Mart 2018 Sivas
 166. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Enstrümentasyon Teknikleri Kursu. 7 Nisan 2018, İstanbul
 167. Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2018, Antalya
 168. TURNOG Kanserin Nörolojik Komplikasyonları, Nöroonkolojik Aciller ve Tedavisi. 5 Mayıs 2018, Gaziantep
 169. Türk Omurga Derneği Temel yaklaşımlar. ‘Ben nasıl yapıyorum’ 2 Haziran 2018, Ankara
 170. TNDer SPSCG STEP 6. Dönem 2. Modül Eğitim Programı. 28 Haziran-1 Temmuz 2018, Bursa
 171. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi.. Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu. 26-29 Eylül 2018, Bodrum
 172. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri Spinal Cerrahi Kursu. 18. Kurs. 30 Kasım-2 Aralık 2018, İzmir
 173. Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Kursları Dönem 4, 4. Kurs 20-24 Mart 2019, Antalya
 174. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 11-14 Nisan 2019, Antalya
 175. XIIIth International Turkish Spine Congress April 3-6 2019, İzmir
 176. Istanbul Spine Masters & ISMISS Turkey 2019, May 2-5 2019, İstanbul
 177. TNDer SPECG STEP 7. Dönem 2. Modül. 27-30 Haziran 2019, Van
 178. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi. Yaşlanan Omurga Sempozyumu. 31 Ekim – 3 Kasım 2019, Antalya
 179. Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri Spinal Cerrahi Kursu. 19. Kurs. 6-8 Aralık 2019, İzmir
 180. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Lomber Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu. 7 Şubat 2020, İstanbul
 181. Istanbul Spine Masters & ISMISS Turkey, April 2-5, 2020, İstanbul
 182. Spine WEEK 2020, 27 Appril-1 May, 2020 Melburn Avustralia
 183. TND SPSCG 2020 Sempozyumu (Sanal) – Spinal travmalar, 29-31 Ekim 2020
 184. Türk Omurga Derneği İleri Omurga Kursları (Sanal) 04-05 Şubat 2021
 185. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi. Minimal invaziv spinal cerrahi 25. Spinal Sempozyumu.28-31 Ekim 2021, Çeşme
 186. TND Temel Nöroşirurji Kursları Dönem 5, 2. Kurs Nörotravma “Kafatası, Beyin, Omurga, Omurilik ve Periferik Sinir ” kursu 1 Kasım-20 Aralık 2021
 187. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri Spinal Cerrahi Kursu. 20. Kurs. 10-12 Aralık 2021, İzmir
 188. XIV Uluslararası Türk Omurga Kongresi 25-28 Mayıs 2022, İzmir
 189. Türk Nöroşirürji Akademisi TNA “Akademik Yazım Eğitimi” Kursu 7-8 Eylül 2022, Sivas
 190. Joint Meeting of Istanbul Spine Masters & ISMISS 24-26 February 2022, Turkey
 191. 6th Congress of the Middle East Spine Society. September 23-25 2022, İstanbul Turkey
 192. TND Bilimsel Kongresi, 24-27 Kasım 2022, Antalya
 193. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu 21. kurs 9-11 Aralık 2022, İzmir