Ulusal Makaleler

Ulusal Makaleler

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Orhon C, Paşaoğlu A, Koç K, Akdemir H, Uzunoğlu H, Öktem S: Beyin apseleri. Erciyes Tıp Derg 10:71-80, 1988

2. Akdemir H, Paşaoğlu A, Selçuklu A, Koç K: Nörofibromatosis ile birlikte primer nontümoral akuadukt stenozu. Erciyes Tıp Derg 11:382-387, 1989

3. Akdemir H, Paşaoğlu A, Selçuklu A, Öktem S, Koç K: Lomber spinal stenozun cerrahi tedavi sonuçları. Erciyes Tıp Derg 12:191-196, 1990

4. Akdemir H, Paşaoğlu A, Selçuklu A, Koç K, Kurtsoy A, Şişman L: Lomber disk hernilerinde reoperasyon. Erciyes Tıp Derg 12:370-376, 1990

5. Akdemir H, Paşaoğlu A, Selçuklu A, Koç K, Öktem S: Subdural hematomların teşhisinde computerize tomografi’nin rolü. Erciyes Tıp Derg 12:377-383, 1990

6. Akdemir H, Paşaoğlu A, Selçuklu A, Koç K, Öktem İS, Kurtsoy A, Canbay S: Iohexol ve iopamidol myelografinin yan etkileri. Erciyes Tıp Derg 12:516-522, 1990

7. Paşaoğlu A, Yardım Ş, Öktem S, Selçuklu A, Akdemir H, Koç K: Acute spontaneous arterial subdural haematoma. A case report and review of the literature. Turkish Neurosurg 2:44-48, 1991

8. Akdemir H, Paşaoğlu A, Selçuklu A, Öktem İS, Koç K, Kurtsoy A: Local aspiration of primary intracerebral hematomas with ürokinase. Doğa Tr J Med Sci 16:411-418, 1992

9. Öktem İS, Paşaoğlu A, Akdemir H, Selçuklu A, Koç RK, Kurtsoy A: Minör kafa travmalarının prognozu. Erciyes Tıp Derg 14:436-441, 1992

10. Selçuklu A, Koç RK, Paşaoğlu H, Kandemir O, Paşaoğlu A: The effects of nimodipine, mannitol and their combination on experimental cerebral ischaemia. Turkish Neurosurg 3:95-102, 1993

11. Kurtsoy A, Selçuklu A, Koç RK, Paşaoğlu A, Kavuncu İA: Management of maternal hydrocephalus: A case report. Turkish Neurosurg 4:174-175, 1994

12. Kurtsoy A, Paşaoğlu A, Koç RK, Öktem İS, Kavuncu İA: Paget hastalığı zemininde gelişmiş kalvariyal osteojenik sarkoma. Erciyes Tıp Derg 16:186-189, 1994

13. Koç RK, Paşaoğlu A, Öktem İS, Meral M, Kavuncu İ: Kronik subdural hematomlar; kapalı sistem drenaj metodunun sonuçları. Erciyes Tıp Derg 17:329-333, 1995

14. Kurtsoy A, Paşaoğlu A, Koç RK, Öktem İS: Acute brain swelling during evacuation of intracerebral hematoma caused by primary progressive contrlateral subdural hematoma. A case report. Erciyes Tıp Derg 17:77-80, 1995

15. Kurtsoy A, Paşaoğlu A, Koç RK, Öktem S, Kavuncu İA, Selçuklu A: The effect of intrathecal single-bolus dose rtPA on vasospasm in experimental subarachnoid hemorrhage. Erciyes Tıp Derg 17:132-139, 1995

16. Koç RK, Sümerkan B, Koç AN, Kurtsoy A: Polymicrobial brain abscess with pseudomonas paucimobilis. Turkish J Infect 10:185-186, 1996

17. Madenoğlu H, Tercan E, Esmaoğlu A, Koç RK, Boyacı A, Doğru K: İntrakranial anevrizma cerrahisinde isofluran ve fentanil kombinasyonu. Erciyes Tıp Derg 18:77-80, 1996

18. Koç AN, Evrensel N, Koç RK: Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Gram-negatif basillere karşı meropenem ve imipenemin etkinliği. İnfeksiyon Derg 11:119-121, 1997

19. Koç RK, Selçuklu A, Meral M, Menkü A, Tümtürk F: The role of transcranial Doppler in the confirmation of brain death. Turkish Neurosurg 7:9-12, 1997

20. Selçuklu A, Koç RK, Menkü A: Arteriovenous malformation of the vein of Galen coexistent with a straight sinus anomaly: The role of transcranial Doppler ultrasound in diagnosis and postoperative follow-up. Turkish Neurosurg 7:39-43, 1997

21. Koç RK, Selçuklu A, Sungurlu İ, Kontaş O, Koç AN, Menkü A: Effect of intrathecal hyaluronidase in the management of tuberculous cranial arachnoiditis: An experimental study. Turkish J Infect 11:175-179, 1997

22. Madenoğlu H, Koç RK, Tercan E, Doğru K, Akın A, Boyacı A: The effect of scalp infiltration with bupivacaine on the haemodynamic response during head pinning in patients undergoing craniotomy. Cerr Tıp Arşivi 3:54-57, 1998

23. Koç RK, Akdemir H, Menkü A, Öktem İS, Selçuklu A, Tucer B: Evaluation of cerebral blood flow velocity with transcranial Doppler ultrasound in central nervous system infections. Turkish Neurosurg 8:76-81, 1998

24. Madenoğlu H, Koç K, Karaoğlu S, Doğru K, Boyacı A: Yağ embolisi sendromu. Olgu sunumu. Cerr Tıp Arşivi 3:30-33, 1998

25. Kurtsoy A, Öktem İS, Akdemir H, Koç RK, Menkü A, Tucer B: Akinetic mutism due to recurrent obstructive hydrocephalus. Cerrahi Tıp Arşivi 3:181-184,1998

26. Öktem İS, Kurtsoy A, Akdemir H, Koç RK, Menkü A, Alper M: Congenital epidermoid cyst of the anterior fontanel: a case report. Cerrahi Tıp Arşivi 4:126-129, 1999.

27. Öktem İS, Gündüz Z, Kurtsoy A, Per H, Koç RK, Akdemir H, Patıroğlu TE: Treatment of shunt nephritis by ventriculoperitoneal shunt: a case report. Cerrahi Tıp Arşivi 4:122-125, 1999.

28. Kurtsoy A, Akdemir H, Öktem İS, Menkü A, Koç RK, Tayfur V: Myoclonic status epilepsy seen secondary to iohexol myelography: a case report. Turkish J Spinal Surgery 11:75-77, 2000

29. Kurtsoy A, Menkü A, Akdemir H, Öktem İS, Koç RK, Selçuk O: Erişkinde açık üçüncü ventrikulostomi: olgu sunumu. Cerrahi Tıp Arşivi 5:15-19, 2000

30. Yıkılmaz A, Coşkun A, Koç K, Durak AC, Karahan Öİ: Tüberküloz spondilodiskit: MR görüntüleme bulguları. Erciyes Tıp Derg 26:69-74, 2004

31. Menkü A, Koç RK, Tucer B, Kulaksızoğlu O, Akdemir H. Ependymoma of filum terminale mimicking lumbar disc herniation. Turkish Neurosurgery 14(3-4):105-108,2004

32. Koç RK. Servikal spondilotik miyelopati ve tedavisi. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 2 (51): 54-60, 2006

33. Eser O, Koç RK. Servikal arkokristektomi. Türk Nöroşirürji Derg 19 (3):135-138, 2009

34. Koç RK, Tucer B. Perkütan aksiyel lomber interbody füzyon (AxiaLİF) percutaneous axial lumbar interbody fusion (AxiaLIF). Türk Nöroşirürji Derg 19 (3):231-236, 2009

35. Koç RK. Servikal omurganın cerrahisi: Anterior teknikler. Türkiye Klinikleri J Neurosurg Special Topics, 4 (2): 146-151, 2011

36. Koç RK. Lomber dejeneratif disk hastalıklarında mikrodiskektomi. Türkiye KlinikleriJ Neurosurg Special Topics5(3):78-81,2015.

37. Ulutabanca H, Küçük A, Tümtürk A, Biçer E, Oral Ş, Koç RK. “Chiari malformation Type 1 associated with syringomyelia which clinical symptoms occuring during tooth extraction”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.37, ss.154-156, 2015

38. Küçük A, Koç RK. Enstrümantasyon olmaksızın posterolateral intertransvers füzyon (modifiye Wiltse yaklaşımı), Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Özel Dergisi 7:244-246, 2017

39. Koç RK. Omurilik tümörleri: Astrositom, Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Özel Dergisi 2020 Baskıda