Ulusal Makaleler

Ulusal Makaleler

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Orhon C, Paşaoğlu A, Koç K, Akdemir H, Uzunoğlu H, Öktem S: Beyin apseleri. Erciyes Tıp Derg 10:71-80, 1988

 

 1. Akdemir H, Paşaoğlu A, Selçuklu A, Koç K: Nörofibromatosis ile birlikte primer nontümoral akuadukt stenozu. Erciyes Tıp Derg 11:382-387, 1989

 

 1. Akdemir H, Paşaoğlu A, Selçuklu A, Öktem S, Koç K: Lomber spinal stenozun cerrahi tedavi sonuçları. Erciyes Tıp Derg 12:191-196, 1990

 

 1. Akdemir H, Paşaoğlu A, Selçuklu A, Koç K, Kurtsoy A, Şişman L: Lomber disk hernilerinde reoperasyon. Erciyes Tıp Derg 12:370-376, 1990

 

 1. Akdemir H, Paşaoğlu A, Selçuklu A, Koç K, Öktem S: Subdural hematomların teşhisinde computerize tomografi’nin rolü. Erciyes Tıp Derg 12:377-383, 1990

 

 1. Akdemir H, Paşaoğlu A, Selçuklu A, Koç K, Öktem İS, Kurtsoy A, Canbay S: Iohexol ve iopamidol myelografinin yan etkileri. Erciyes Tıp Derg 12:516-522, 1990

 

 1. Paşaoğlu A, Yardım Ş, Öktem S, Selçuklu A, Akdemir H, Koç K: Acute spontaneous arterial subdural haematoma. A case report and review of the literature. Turkish Neurosurg 2:44-48, 1991

 

 1. Akdemir H, Paşaoğlu A, Selçuklu A, Öktem İS, Koç K, Kurtsoy A: Local aspiration of primary intracerebral hematomas with ürokinase. Doğa Tr J Med Sci 16:411-418, 1992

 

 1. Öktem İS, Paşaoğlu A, Akdemir H, Selçuklu A, Koç RK, Kurtsoy A: Minör kafa travmalarının prognozu. Erciyes Tıp Derg 14:436-441, 1992

 

 1. Selçuklu A, Koç RK, Paşaoğlu H, Kandemir O, Paşaoğlu A: The effects of nimodipine, mannitol and their combination on experimental cerebral ischaemia. Turkish Neurosurg 3:95-102, 1993

 

 1. Kurtsoy A, Selçuklu A, Koç RK, Paşaoğlu A, Kavuncu İA: Management of maternal hydrocephalus: A case report. Turkish Neurosurg 4:174-175, 1994

 

 1. Kurtsoy A, Paşaoğlu A, Koç RK, Öktem İS, Kavuncu İA: Paget hastalığı zemininde gelişmiş kalvariyal osteojenik sarkoma. Erciyes Tıp Derg 16:186-189, 1994

 

 1. Koç RK, Paşaoğlu A, Öktem İS, Meral M, Kavuncu İ: Kronik subdural hematomlar; kapalı sistem drenaj metodunun sonuçları. Erciyes Tıp Derg 17:329-333, 1995

 

 1. Kurtsoy A, Paşaoğlu A, Koç RK, Öktem İS: Acute brain swelling during evacuation of intracerebral hematoma caused by primary progressive contrlateral subdural hematoma. A case report. Erciyes Tıp Derg 17:77-80, 1995

 

 1. Kurtsoy A, Paşaoğlu A, Koç RK, Öktem S, Kavuncu İA, Selçuklu A: The effect of intrathecal single-bolus dose rtPA on vasospasm in experimental subarachnoid hemorrhage. Erciyes Tıp Derg 17:132-139, 1995

 

 1. Koç RK, Sümerkan B, Koç AN, Kurtsoy A: Polymicrobial brain abscess with pseudomonas paucimobilis. Turkish J Infect 10:185-186, 1996

 

 1. Madenoğlu H, Tercan E, Esmaoğlu A, Koç RK, Boyacı A, Doğru K: İntrakranial anevrizma cerrahisinde isofluran ve fentanil kombinasyonu. Erciyes Tıp Derg 18:77-80, 1996

 

 1. Koç AN, Evrensel N, Koç RK: Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Gram-negatif basillere karşı meropenem ve imipenemin etkinliği. İnfeksiyon Derg 11:119-121, 1997

 

 1. Koç RK, Selçuklu A, Meral M, Menkü A, Tümtürk F: The role of transcranial Doppler in the confirmation of brain death. Turkish Neurosurg 7:9-12, 1997

 

 1. Selçuklu A, Koç RK, Menkü A: Arteriovenous malformation of the vein of Galen coexistent with a straight sinus anomaly: The role of transcranial Doppler ultrasound in diagnosis and postoperative follow-up. Turkish Neurosurg 7:39-43, 1997

 

 1. Koç RK, Selçuklu A, Sungurlu İ, Kontaş O, Koç AN, Menkü A: Effect of intrathecal hyaluronidase in the management of tuberculous cranial arachnoiditis: An experimental study. Turkish J Infect 11:175-179, 1997

 

 1. Madenoğlu H, Koç RK, Tercan E, Doğru K, Akın A, Boyacı A: The effect of scalp infiltration with bupivacaine on the haemodynamic response during head pinning in patients undergoing craniotomy. Cerr Tıp Arşivi 3:54-57, 1998

 

 1. Koç RK, Akdemir H, Menkü A, Öktem İS, Selçuklu A, Tucer B: Evaluation of cerebral blood flow velocity with transcranial Doppler ultrasound in central nervous system infections. Turkish Neurosurg 8:76-81, 1998

 

 1. Madenoğlu H, Koç K, Karaoğlu S, Doğru K, Boyacı A: Yağ embolisi sendromu. Olgu sunumu. Cerr Tıp Arşivi 3:30-33, 1998

 

 1. Kurtsoy A, Öktem İS, Akdemir H, Koç RK, Menkü A, Tucer B: Akinetic mutism due to recurrent obstructive hydrocephalus. Cerrahi Tıp Arşivi 3:181-184,1998

 

 1. Öktem İS, Kurtsoy A, Akdemir H, Koç RK, Menkü A, Alper M: Congenital epidermoid cyst of the anterior fontanel: a case report. Cerrahi Tıp Arşivi 4:126-129, 1999.

 

 1. Öktem İS, Gündüz Z, Kurtsoy A, Per H, Koç RK, Akdemir H, Patıroğlu TE: Treatment of shunt nephritis by ventriculoperitoneal shunt: a case report. Cerrahi Tıp Arşivi 4:122-125, 1999.

 

 1. Kurtsoy A, Akdemir H, Öktem İS, Menkü A, Koç RK, Tayfur V: Myoclonic status epilepsy seen secondary to iohexol myelography: a case report. Turkish J Spinal Surgery 11:75-77, 2000

 

 1. Kurtsoy A, Menkü A, Akdemir H, Öktem İS, Koç RK, Selçuk O: Erişkinde açık üçüncü ventrikulostomi: olgu sunumu. Cerrahi Tıp Arşivi 5:15-19, 2000

 

 1. Yıkılmaz A, Coşkun A, Koç K, Durak AC, Karahan Öİ: Tüberküloz spondilodiskit: MR görüntüleme bulguları. Erciyes Tıp Derg 26:69-74, 2004

 

 1. Menkü A, Koç RK, Tucer B, Kulaksızoğlu O, Akdemir H. Ependymoma of filum terminale mimicking lumbar disc herniation. Turkish Neurosurgery 14(3-4):105-108, 2004

 

 1. Koç RK. Servikal spondilotik miyelopati ve tedavisi. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 2 (51): 54-60, 2006

 

 1. Eser O, Koç RK. Servikal arkokristektomi. Türk Nöroşirürji Derg 19 (3):135-138, 2009

 

 1. Koç RK, Tucer B. Perkütan aksiyel lomber interbody füzyon (AxiaLİF) percutaneous axial lumbar interbody fusion (AxiaLIF). Türk Nöroşirürji Derg 19 (3):231-236, 2009

 

 1. Koç RK. Servikal omurganın cerrahisi: Anterior teknikler. Türkiye Klinikleri J Neurosurg Special Topics, 4 (2): 146-151, 2011

 

 

 1. Koç RK. Lomber dejeneratif disk hastalıklarında mikrodiskektomi. Turkiye Klinikleri J Neurosurg Special Topics 5(3):78-81,

 

 1. Ulutabanca H, Küçük A, Tümtürk A, Biçer E, Oral Ş, Koç RK. “Chiari malformation Type 1 associated with syringomyelia which clinical symptoms occuring during tooth extraction” Erciyes Tıp Dergisi, 37:154-156, 2015

 

 1. Küçük A, Koç RK. Enstrümantasyon olmaksızın posterolateral intertransvers füzyon (modifiye Wiltse yaklaşımı), Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Özel Dergisi 7:244-246, 2017

 

 1. Koç RK. İntramedüller astrositom. Naderi S, editör. Spinal İntradural Tümörler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.42-5.

 

 1. Şahin A, Küçük A, Dağtekin A, Koç RK. Servikal Spondilotik Miyelopatilerde Posterior Cerrahi Teknikler. Türk Nöroşir Derg 32(3):435-449, 2022