Belde Kanal Darlığı (Stenoz)

Belde Kanal Darlığı (Stenoz)

LOMBER SPİNAL STENOZ (BELDE KANAL DARLIĞI)

Lomber spinal stenoz nedir?

Omurlar, omurilik ve sinir liflerinin korunmasını sağlayan kemik yapılardır. Omurilik ve sinir lifleri omurların ortasındaki kanal boyunca başın alt kısmından başlayarak aşağıya doğru inerler. Omurlar arasında omurların birbirine bağlanmasını sağlayan disk adı verilen yapılar vardır. Bu diskler yaş ilerledikçe sıvı miktarlarını kaybederler. Bu durum diskin yük taşıma yeteneğinin azalmasına ve sertleşerek bulunduğu yerden spinal kanala doğru yer değiştirerek kanal çapının daralmasına neden olabilir. Spinal stenozun diğer bir nedeni omurların arkasındaki faset eklemlerinin büyümesine bağlıdır.

bkd_1.jpg

Şekil: faset eklemindeki büyümeye bağlı kanal çapının daralması görülüyor.

Belirtiler nelerdir?

Spinal stenoz her zaman belirti vermeyebilir. Eğer varsa belirtiler; bacaklarda uyuşukluk ve kramptır. Bacaklarda kuvvetsizlik ya da bacaklarda ağrı meydana gelebilir. Nadiren mesane ve / veya bağırsak problemlerine neden olabilir. Yakınmalar uzun süre ayakta kalma ve yürümeyle artabilir. Belirtiler devamlı ya da nöbetler biçiminde gelip geçen şekilde olabilir. Sınırlı bir süre yürüdükten sonra bacaklarda güçsüzlük ve uyuşma nedeniyle durma ve çömelme gereği duyulabilir. Yürüme mesafesi giderek azalır. Eğilme veya oturmayla ağrı hafifleyebilir veya tamamen geçebilir.

Tanısı nasıl konur?

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile omurgadaki darlıkların miktarı ve detaylı inceleme sağlanabilir. Bilgisayarlı Tomografi (BT) kemik yapıyı detaylı araştırma için kullanılabilir. Direkt grafiler (Röntgen) daralmış disklerin veya zayıflamış disklerin varlığını ortaya koyabilir. Tüm bu çalışmalar omurilik kanalının darlığını, sinir kökü basısını, darlığın yerinin saptanmasını sağlar.

Mümkün Tedaviler nelerdir?

İlaç tedavisi ve ağrının kontrolü Öncelikle cerrahi olmayan yöntemler denenir. Bu tedavi seçenekleri antiinflamatuar ilaçlar ya da ağrının kontrol altına alınması için ağrı kesicilerdir. Bel egzersizleri kasları güçlendirerek omurlara daha iyi destek sağlayabilir. Spinal enjeksiyonlar (kortizonun epidural enjeksiyonu gibi) yapılabilir.

Cerrahi tedavi
Cerrahi; cerrahi olmayan yöntemlerle ağrısı kontrol altına alınamayan ve yürüme mesafesi kısa olan hastalarda uygulanır. Cerrahi girişim ayrıca; ilerleyici bacak güçsüzlüğü, idrar ve bağırsak problemi olanlarda tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Yapılacak cerrahi girişimin amacı basıyı kaldırıp kanal çapını genişletmektir. Cerrahi yöntemler Hemilaminektomi iki taraflı flavektomi-dekompresyon tekniğinde bası yapan kemik ve ligamanlar mikrocerrahi teknikle bir taraftan alınarak kanal genişletilir. Bu yöntemle arkadaki kemikler ve ligamanlar korunur. Karşı taraf hiç açılmaz. Vida ile sabitleme ihtiyacı genellikle yoktur. Bu yöntemin başarı oranı çok yüksektir.

Lomber laminektomi: Bu yöntemde arkadaki kemikler ve ligamanlar alınarak daralan kemik kanalı genişletilir. Düz bel ve kayma riski nedeniyle pek önerilmemektedir. Eğer yapılacaksa vida ile Sabitleme Tekniği ile birlikte yapılmalıdır. Cerrahi girişim gerekli olduğunda yapılırsa bacak ağrısını, bacağın fonksiyon kaybını azaltacaktır. Günümüzde hastalar operasyondan birkaç hafta sonrasında normal hayatlarına dönebilmektedirler. Spinal stenoza bazen omurlar arasında kayma eşlik eder ve buna spondiloliztezis denir. Ve böyle bir durumda omurlar arasındaki hareketlilik yoksa kanal genişletme yetebilir. Hareketlilik varsa spinal FÜZYON (kemik aşısı) cerrahisi omurları sabitlemek amacıyla dekompresyon işlemi ile beraber yapılabilir. Cerrahi sonrası hastanede kalis süresi sadece birkaç gündür. Çoğu hasta 3-6 ayda tüm aktivitelerine geri dönebilmektedir.

Olgu

bkd_2.jpg

Olgu: 53 Y, K, 3 yıldır 50 metre yürürken de durmak zorunda kalıyor, 10 yıldır bel ağrısı

bkd_3.jpg

Olgu: Hemilaminektomi iki taraflı flavektomi ameliyatından sonra 5. ay kontrol MR Inda bası olmadığı gözleniyor. Normal yürüyebiliyor. U

UYARI!..
Bu broşür hastaları bilgilendirmek için şu anki bilgilere göre genel uygulamaları içerecek şekilde hazırlanmıştır. Daha fazla bilgi için doktorunuzla görüşünüz