Ulusal Kitapta Bölüm

Ulusal Kitapta Bölüm

ULUSAL KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI

 1. Koç RK: Omurga cerrahisinde kullanılan greft ve greft benzeri malzemeler. Spinal Tümörler, Özer AF (ed), Logos Yayıncılık, İstanbul 2001, ss: 564-588
 2. Koç K: Spinal infeksiyonlar ve nöroşirürji. Spinal İnfeksiyonlar. Palaoğlu S (ed) META Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 2001, ss: 11-14
 3. Koç K: Türkiye’de spinal infeksiyonlar; Anket cevapları. Spinal İnfeksiyonlar. Palaoğlu S (ed) META Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 2001, ss: 15-18
 4. Koç RK: Spinal tümör ve füzyon. Spinal Füzyon. Palaoğlu S (ed), META Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir 2002, ss: 177-180
 5. Koç RK. Lombosakral omurga cerrahisinde komplikasyonlar. Omurilik ve Omurga Cerrahisi. Zileli M, Özer AF (ed). META Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir 2002, ss:1737-1745
 6. Koç RK, Naderi S: Spinal cerrahide kullanılan dolgu ve füzyon malzemeleri ve biyomekanik yönleri. Spinal Biomekaniğin Temelleri. Naderi S (ed). META Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir 2003, ss: 313-326
 7. Koç RK: Torakolomber enstrümantasyon. Spinal Enstrümantasyon. Naderi S (ed). META Basım Matbaacılık Hizmetleri İzmir, 2004, ss: 193-209
 8. Koç RK, Menkü A: Spinal cerrahide kullanılan dolgu ve füzyon malzemeleri. Spinal Enstrümantasyon. Naderi S (ed). META Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir 2004, ss: 465-480
 9. Koç RK, Menkü A: Torakolomber kırıklar. Temel Nöroşirürji. Aksoy K (ed). , Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2005 ss: 1203-1214
 10. Koç RK: Torakolomber travmalarda cerrahi tedavi. Omurga ve Omurilik Yaralanmaları. Hancı M, Çağlı S (ed) Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2007 ss: 133-144
 11. Tucer B, Koç RK: Spinal travmalarda risk faktörleri. Omurga ve Omurilik Yaralanmaları. Hancı M, Çağlı S (ed), Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2007. Ss: 11-16
 12. Koç K. Kompleks bölgesel ağrı sendromu. Periferik Sinir Cerrahisi. Demircan MN, Zileli M (ed), Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2008, ss: 435-444
 13. Koç RK: Lomber mikrodiskektomi. Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı. Koç RK (ed) Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2008, ss: 217-226
 14. Koç RK: Servikal dejeneratif hastalıklarda anterior foraminotomi. Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı. Koç RK (ed) Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2009 ss: 270-277
 15. Koç RK: Servikal dejeneratif hastalıklarda oblik korpektomi. Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı. Koç RK (ed) Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2009 ss: 278-284
 16. Koç RK: Torakolomber spinal travmalar ve cerrahisi. Temel Nöroşirürji, Korfalı E, Zileli M (ed). Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2010, ss: 1703-1722
 17. Koç RK: Lomber disk hernisi cerrahisi komplikasyonları. Spinal Cerrahi’de Komplikasyonlar ve Malpraktis. Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2010, ss: 148-158
 18. Koç RK: Oksipital kondil kırıkları ve atlantooksipital dislokasyon. Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri. Şenel A, Çaylı S, Dalbayrak S,Temiz C, Arslantaş A (ed) Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2011 ss: 10-14
 19. Koç K: Lomber dar kanal cerrahisinde mikrodekompresyon. Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi ‘Güncel Yaklaşımlar’ Aslantaş A, Dalbayrak S, Şimşek S, Çağlı S, Kılınçer C (ed) Punto Tasarım Ankara 2012 ss: 145-160
 20. Tucer B, Koç RK: Servikal spondilotik miyelopatide oblik korpektomi. Omurilik ve Omurga Cerrahisi. Zileli M, Özer AF (ed). Intertıp yayınevi, İzmir, 2014 ss: 584-588
 21. Koç RK, Seçer M: Lumbosakral omurga cerrahisinde komplikasyonlar. Omurilik ve Omurga Cerrahisi. Zileli M, Özer AF (ed). Intertıp yayınevi, İzmir, 2014 ss:1799-1807
 22. Koç RK, Torakolomber anterior enstrümantasyon. Omurilik ve Omurga Cerrahisi. Zileli M, Özer AF (ed). İntertıp Yayınevi, İzmir, 2014 ss: 1603-1609
 23. Koç RK: Torakal anterolateral enstrumantasyon teknikleri. Spinal Enstrümantasyon Teknikleri. Kaptanoğlu E, Acaroğlu E (ed). İntertıp Yayınevi, İzmir, 2014 ss: 143-150
 24. Koç RK:Dejeneratif (De novo) skolyoz: Cerrahi endikasyon ve cerrahi tekniğin seçimi, dekompresyon ve stabilizasyon. Spinal Deformiteler, ed: Dalbayrak S. Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2015. ss: 425-430
 25. Koç RK: Posttravmatik ve postenfeksiyöz kifoz. Spinal Deformiteler, ed: Dalbayrak S. Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2015 ss: 529-534
 26. Koç RK: Spinal teknikler ve enstrümantasyon: Torakal ve torakolomber bileşke. Temel Spinal Cerrahi, Özer F, Arslantaş A, Dalbayrak S (ed), İntertıp Yayınevi, Ankara 2016 ss: 425-441
 27. Emmez H, Koç RK: Lomber disk hernisinde tedavi yaklaşımları. Temel Spinal Cerrahi, Özer F, Arslantaş A, Dalbayrak S (ed) İntertıp Yayınevi, Ankara 2016 ss: 697-709
 28. Koç RK: Rekürren lomber disk hernileri. Temel Spinal Cerrahi, Özer F, Arslantaş A, Dalbayrak S (ed) İntertıp Yayınevi, Ankara 2016 ss: 711-716
 29. Koç RK: Servikal disk hernilerinde tanı / ayırıcı tanı. Omurga ve Omurilik Cerrahisinde Tanı El Kitabı, Dalkılıç A, Temiz C, Kotil K (ed), Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara 2017 ss: 273-278
 30. Koç RK: İntradural-ekstramedüller, ekstradural spinal tümörlerde tanı / ayırıcı tanı. Omurga ve Omurilik Cerrahisinde Tanı El Kitabı, Dalkılıç A, Temiz C, Kotil K (ed), Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara 2017 ss: 320-329
 31. Koç RK: Lomber mikrodiskektomi cerrahisi komplikasyonları. Spinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Revizyon Yaklaşımları, Temiz C, Şimşek S, Türeyen S, Dalkılıç A,Yılmaz M,Işık S Dağtekin A (eds), Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara 2018 ss: 197-209
 32. Koc RK. Torakolomber bileşke kırıklarında cerrahi tedavi: Endikasyonlar, yaklaşım (ön-arka-kombine) ve segment seçimi. Omurga ve Omurilik Yaralanmaları. Dalgıç A, Yılmaz M, Doğan Ş, Dağtekin A, Gürçay AG, Yaman O, Kılıçer C (Eds), Buluş Tasarım ve Matbacılık, ISBN: 978-605-4149-23-0 Ankara 2021 ss: 197-212
 33. Koç RK: Spinal tümörler Nöroloji & Nöroşirürjinin Temelleri. ed Müngen B, Erol FS İnönü Üniversitesi Matbaası, Malatya ISBN: 978-605-7853-77-6, 2021, ss: 273-289
 34. Koç RK: İntramedüller tümör çıkarımında kullanılan cerrahi yöntemler ve ipuçları Omurga ve omurilik tümörleri. Dalgıç A, Yılmaz M, Doğan Ş, Dağtekin A, Gürçay AG, Yaman O, Kılıçer C.(Eds) Buluş Tasarım ve Matbacılık, ISBN: 978-605-4149-24-7 ss: 269-280 Ankara Haziran 2022
 35. Koç RK, Meral M: İntramedüller tümörler. Temel Pediatrik Nöroloji: Tanı ve Tedavi Eds: Kumandaş S, Canpolat M Akademisyen Yayınevi, ISBN 978-625-8299-16-8, ss: 3565-3577, Ankara 2022, DOI 37609/akya.2033 
 36. Meral M, Koç RK, Konjenital spinal kistler Temel Pediatrik Nöroloji: Tanı ve Tedavi Eds: Kumandaş S, Canpolat M. Vadi Matbaacılık, ISBN 978-625-8299-16-8. ss: 3595-3607 Ankara 2022, DOI37609/akya.2033
 37. Şahin A, Koç RK, Benign intrakranial kistler Temel Pediatrik Nöroloji: Tanı ve Tedavi Eds: Kumandaş S, Canpolat M. Vadi Matbaacılık, ISBN 978-625-8299-16-8, ss: 3579-3594 Ankara 2022, DOI 37609/akya.2033
 38. Şahin A, Koç RK, Santral sinir sistemi enfeksiyonlarında cerrahi yaklaşım algoritması. Pediatrik Nöroloji: Algoritmalar ve İlaç Rehberi. Eds: Kumandaş S, Canpolat M. Vadi Matbaacılık. ISBN 978-625-8299-21-2. 2022 ss: 855-864, DOI 37609/akya.2035
 39. Koç RK, Şahin A, Meral M: Spinal enfeksiyonlarda cerrahi yaklaşim algoritması. Pediatrik Nöroloji: Algoritmalar ve İlaç Rehberi. Eds: Kumandaş S, Canpolat M Vadi Matbaacılık. ISBN 978-625-8299-21-2. 2022, ss: 865-874. DOI 37609/akya.2035
 40. Koç RK, Komplike Servikal Spondilotik Myelopati. Kompleks Spinal Cerrahi Vaka Çözümlemeleri. Kaptanoğlu E, Gökçe G, Baloğlu M. Vadi Matbaacılık. ISBN 978-625-8259-11-7, 2022, ss: 89-94, DOI 10.37609/akya.2137
 41. Koç RKBel ağrısının değerlendirilmesi. Genel Nöroşirürji Ders Kitabı, Kimlik Yayınevi ISBN 978-625-8051-26-1, 2022, ss: 171-180
 42. Koç RK Spinal tarvmalar. Genel Nöroşirürji Ders Kitabı, Kimlik Yayınevi ISBN 978-625-8051-26-1, 2022, ss: 209-243
 43. Koç RK Spinal tümörler. Genel Nöroşirürji Ders Kitabı, Kimlik Yayınevi ISBN 978-625-8051-26-1, 2022, ss: 295-322