Ulusal Kitapta Bölüm

Ulusal Kitapta Bölüm

ULUSAL KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI

1. Koç RK: Omurga cerrahisinde kullanılan greft ve greft benzeri malzemeler. Spinal Tümörler, Özer AF (ed), Logos Yayıncılık, İstanbul 2001, s: 564-588

2. Koç K: Spinal infeksiyonlar ve nöroşirürji. Spinal İnfeksiyonlar. Palaoğlu S (ed) META Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 2001, s: 11-14

3. Koç K: Türkiye’de spinal infeksiyonlar; Anket cevapları. Spinal İnfeksiyonlar. Palaoğlu S (ed) META Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 2001, s: 15-18

4. Koç RK: Spinal tümör ve füzyon. Spinal Füzyon. Palaoğlu S (ed), META Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir 2002, s:177-180

5. Koç RK. Lombosakral omurga cerrahisinde komplikasyonlar. Omurilik ve Omurga Cerrahisi. Zileli M, Özer AF (ed). META Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir 2002, s:1737-1745

6. Koç RK, Naderi S: Spinal cerrahide kullanılan dolgu ve füzyon malzemeleri ve biyomekanik yönleri. Spinal Biomekaniğin Temelleri. Naderi S (ed). META Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir 2003, s:313-326

7. Koç RK: Torakolomber enstrümantasyon. Spinal Enstrümantasyon. Naderi S (ed). META Basım Matbaacılık Hizmetleri İzmir, 2004, ss 193-209

8. Koç RK, Menkü A: Spinal cerrahide kullanılan dolgu ve füzyon malzemeleri. Spinal Enstrümantasyon. Naderi S (ed). META Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir 2004, ss 465-480

9. Koç RK, Menkü A: Torakolomber kırıklar. Temel Nöroşirürji. Aksoy K (ed). , Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara,  2005 ss 1203-1214

10. Koç RK: Torakolomber travmalarda cerrahi tedavi. Omurga ve Omurilik Yaralanmaları. Hancı M, Çağlı S (ed) Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara ss 133-144, 2007

11. Tucer B, Koç RK: Spinal travmalarda risk faktörleri. Omurga ve Omurilik Yaralanmaları. Hancı M, Çağlı S (ed), Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara. ss 11-16, 2007

12. Koç K. Kompleks bölgesel ağrı sendromu. Periferik Sinir Cerrahisi. Demircan MN, Zileli M (ed), Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara 435-444, 2008

13. Koç RK: Lomber mikrodiskektomi. Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı. Koç RK (ed) Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2008, ss:217-226

14. Koç RK: Servikal dejeneratif hastalıklarda anterior foraminotomi. Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı. Koç RK (ed) Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2009 ss 270-277

15. Koç RK: Servikal dejeneratif hastalıklarda oblik korpektomi. Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı. Koç RK (ed) Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2009 ss 278-284

16. Koç RK: Torakolomber spinal travmalar ve cerrahisi. Temel Nöroşirürji, Korfalı E, Zileli M (ed). Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2010, ss 1703-1722

17. Koç RK: Lomber disk hernisi cerrahisi komplikasyonları. Spinal Cerrahi’de Komplikasyonlar ve Malpraktis 148-158, 2010, Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2010

18. Koç RK: Oksipital kondil kırıkları ve atlantooksipital dislokasyon. Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri. Şenel A, Çaylı S, Dalbayrak S,Temiz C, Arslantaş A (ed) Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2011 ss 10-14

19. Koç K: Lomber dar kanal cerrahisinde mikrodekompresyon. Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi ‘Güncel Yaklaşımlar’ Aslantaş A, Dalbayrak S, Şimşek S, Çağlı S, Kılınçer C (ed) Punto Tasarım Ankara 2012 ss145-160

20. Tucer B, Koç RK: Servikal spondilotik miyelopatide oblik korpektomi. Omurilik ve Omurga Cerrahisi. Zileli M, Özer AF (ed). Intertıp yayınevi, İzmir, 2014 ss: 584-588

21. Koç RK, Seçer M: Lumbosakral omurga cerrahisinde komplikasyonlar. Omurilik ve Omurga Cerrahisi. Zileli M, Özer AF (ed). Intertıp yayınevi, İzmir, 2014 ss:1799-1807

22. Koç RK, Torakolomber anterior enstrümantasyon. Omurilik ve Omurga Cerrahisi. Zileli M, Özer AF (ed). İntertıp Yayınevi, İzmir, 2014 ss: 1603-1609

23. Koç RK: Torakal anterolateral enstrumantasyon teknikleri. Spinal Enstrümantasyon Teknikleri. Kaptanoğlu E, Acaroğlu E (ed). İntertıp Yayınevi, İzmir, 2014 ss: 143-150

24. Koç RK: Dejeneratif (De novo) skolyoz: Cerrahi endikasyon ve cerrahi tekniğin seçimi, dekompresyon ve stabilizasyon. Spinal Deformiteler, ed: Dalbayrak S. Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara. ss: 425-430, 2015

25. Koç RK: Posttravmatik ve postenfeksiyöz kifoz. Spinal Deformiteler, ed: Dalbayrak S. Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara. ss: 529-534, 2015

26. Koç RK: Spinal teknikler ve enstrümantasyon: Torakal ve torakolomber bileşke. Temel Spinal Cerrahi, Özer F, Arslantaş A, Dalbayrak S (ed), İntertıp Yayınevi, Ankara 2016 ss: 425-441

27. Emmez H, Koç RK: Lomber disk hernisinde tedavi yaklaşımları. Temel Spinal Cerrahi, Özer F, Arslantaş A, Dalbayrak S (ed) İntertıp Yayınevi, Ankara 2016 ss: 697-709

28. Koç RK: Rekürren lomber disk hernileri. Temel Spinal Cerrahi, Özer F, Arslantaş A, Dalbayrak S (ed) İntertıp Yayınevi, Ankara 2016 ss: 711-716

29. Koç RK: Servikal disk hernilerinde tanı / ayırıcı tanı. Omurga ve Omurilik Cerrahisinde Tanı El Kitabı, Dalkılıç A, Temiz C, Kotil K (ed), Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara 2017 ss: 273-278

30. Koç RK:İntradural-ekstramedüller, ekstradural spinal tümörlerde tanı / ayırıcı tanı. Omurga ve Omurilik Cerrahisinde Tanı El Kitabı, Dalkılıç A, Temiz C, Kotil K (ed), Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara 2017 ss: 320-329

31. Koç RK:Lomber mikrodiskektomi cerrahisi komplikasyonları. Spinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Revizyon Yaklaşımları, Temiz C, Şimşek S, Türeyen S, Dalkılıç A,Yılmaz M,Işık S Dağtekin A (eds), Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara 2018 ss: 197-209